Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Městská část Praha 5

MČ Praha 5 Praha 5 pravidelně poskytuje grant na úhradu provozních nákladů, spojů, nájmu a kancelářských potřeb spojených s poskytováním všech sociálních služeb pro občany této městské části. V r. 2013 podpora činila 15 000 Kč.APLA Praha velmi ráda využívá také možnost prezentovat své služby a nabízet výrobky tréninkové dílny na veletrhu sociálních služeb Prahy 5.

Více informací o MČ Praha 5

Městská část Praha 5 patří svou rozlohou a počtem obyvatel k největším v Praze. Leží na levém břehu Vltavy v těsném sousedství historického jádra Prahy, od kterého ji dělí z valné části zachované středověké opevnění, zvané Hladová zeď. Osídlení tohoto území se datuje již od pravěku, což dokládá řada nalezišť. Pátou městskou část tvoří několik původně samostatných obcí - Smíchov, Košíře, Motol, Hlubočepy, Radlice, Jinonice-Butovice a jižní výběžek Malé Strany - Újezd.

Užitečné kontakty na území této MČ naleznete zde.

P5

Smíchovská radnice

Zdroj: webové stránky MČ Praha 5

 
Share on Myspace