Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Městská část Praha 1

praha1_kompaktni_logo_cmyk.jpgPraha 1 – podpora provozu komplexních služeb pro osoby s autismem žijící na území městské části a podpora osvětové kampaně o porozumění autismu. V r. 2014 finanční pomoc této MČ dosáhla částky 30 000 Kč.

Vzhledem k poloze v centru města je tato Městská část atraktivní pro konání PR akcí APLA Praha. Proběhlo zde proto např. slavnostní vyhlášení cen APLA APLAUS za r. 2013 (ocenění osob a institucí, které se zasadily o zvýšení povědomosti o problematice autismu v rámci širší veřejnosti). Dále se na území této MČ uskutečnil Světelný workshop pro děti s autismem (květen 2013, areál kláštěra Sv. Tomáše). Díky laskavosti MČ Praha 1 se přímo v budově MČ Praha 1 (galerie v ul. Štěpánská) v říjnu 2013 a lednu 2015 uskutečnil křest knih vydaných v sociální firmě Nakladatelství PASPARTA. V r. 2014 se APLA Praha  mj. zúčastnila prvního veletrhu sociálních služeb, který se na území této městské části konal (29.8. 2014, Střelecký ostrov).

Území Městské části Praha 1 zahrnuje samotné jádro Prahy. Velikostí patří spíše mezi menší městské části. Žije zde přibližně 30 000 obyvatel. Je centrem kulturního života a nachází se zde nejvýznamnější kulturní a historické památky. Praha 1 však žije i tradičním životem, což dokládá řada kulturních a společenských akcí pořádaných jak MČ, tak dalšími subjekty pro občany.

Užitečné kontakty na MČ Praha 1 naleznete zde.

Praha 1

Zdroj: webové stránky MČ Praha 1

 

 
Share on Myspace