Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Lze autismus zjistit na základě genetického vyšetření ?

Syn mého bratra má autismus. Nyní plánujeme s manželem dítě a chci se zeptat, zdali je možné na základě genetického vyšetření zjistit, zdali i naše dítě může mít autismus a  s jakou pravděpodobností?

Přesná příčina autismu sice není známa, ale genetický podíl na vzniku této poruchy je na základě vědeckých studií prokázán. Riziko výskytu autismu je větší v rodinách, kde se tato porucha vyskytuje než v běžné populaci. Výskyt autismu v běžné populaci je dle nejnovějších studií uváděn přibližně 1%. V rodině, kde se tato porucha vyskytuje, je riziko přibližně 5-7%. Riziko je tedy vyšší, ovšem ne natolik vysoké, aby stálo za výrazné znepokojení, většina dětí bývá zdravá.
Genetickým vyšetřením autismus zjistit nelze, protože není znám konkrétní gen, který by se na vzniku autismu podílel. Poruchy autistického spektra jsou diagnostikovány psychologem nebo psychiatrem na základě popisu a pozorování projevů v chování v oblastech, které jsou pro diagnostiku autismu klíčové. Genetické vyšetření doporučujeme pro vyloučení jiných genetických poruch, které se mohou s autismem častěji pojit.
Vy můžete pro zmírnění vašich obav o zdraví vašeho plánovaného miminka kontaktovat genetickou ambulanci a požádat o odbornou konzultaci. Odborníci v této oblasti Vám nepochybně poskytnou přesnější a důkladnější informace ohledně genetického rizika.

Mgr, Veronika Šporclová, psycholog APLA

 
Share on Myspace