Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Letní tábor Pro rodiče bez rodičů 2007
Jak už možná víte, dochází k některým organizačním změnám, čtěte proto podmínky účasti pozorně. Týkají se hlavně placení zálohy, ke kterému jsme museli přistoupit z důvodu nejasností u některých přihlášených v minulých ročnících. Věříme, že toto opatření a z něho vyplývající podmínky přijmete s pochopením, a že povede k lepší spokojenosti s organizačním zajištěním tábora.

 

Nejdůležitější informace:

1/ Předběžnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení zálohy 2.500,- Kč je potřeba zaslat nejpozději do 30. 4. 2007. Na adresu uvedenou na přihlášce - pí. Čížkové.

2/ Místo pobytu, konečná délka ( 1 nebo 2 týdny podle konečného rozhodnutí APLA Praha) a celková částka budou uveřejněny po 10. 5. 2007

3/ Do 31. 5. 2007 se vrací záloha v plné výši, bez storno poplatků.

4/ Podrobnosti k platbě zálohy jsou uvedeny na přihlášce.

Upozornění pro rodiče k táboru - na tábor APLA 2007 jsou již některé termíny obsazeny a na ostatní už jsou poslední volná místa. Obsazené týdny, kam již není možné přihlásit své dítě, jsou:
28. 7. - 4. 8. týden AS
4. 8. - 11. 8.
5. 8. - 12. 8.
12. 8. - 19. 8.

Pokud máte nějaké nejasnosti, dotazy či potřebujete další informace, obracejte se na tento kontakt: Pavla Čížková tel.: 606 72 96 72

Všeobecné informace:

Tábor bude opět probíhat ve dvou cyklech, na dvou různých místech. Novinkou je týden určený pouze pro klienty s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem. Na tento týden pro ně chystáme vyhovující program. Zde je pevně určen termín. Pokud by vám termín nevyhovoval, nabízí APLA Praha finanční podporu na plat asistenta, s kterým můžete vaše dítě poslat na jakýkoliv tábor s jiným pořadatelem dle vašeho výběru.

Každý týden pobytu na táboře APLA Praha je vždy zajištěn jejím zaměstnancem a dostatečným počtem proškolených asistentů. V ceně bude opět doprava, asistenti, plná penze, tak jako vždy. Po předchozí dohodě je v některých případech možné poslat spolu s dítětem na tábor i jeho osobního asistenta, kterého zná a vy jste přesvědčení, že s ním pobyt lépe zvládne.

Termíny:

Místo pobytu. ( bude upřesněno):

AS - 28. 7. - 4. 8. 2007 - týden pro klienty s Aspergerovým syndromem
(tento vyhrazený týden se nebude konat v žádném jiném termínu během prázdnin) Týden povede Lucie Bělohlávková.

4. - 11. 8. 2007
11. - 18. 8. 2007

Tyto termíny vede Lucie Jirků.

 

Místo pobytu. ( bude upřesněno):

22. 7. - 29. 7. 2007
29. 7. - 5. 8. 2007
5. - 12. 8. 2007
12. - 19. 8. 2007
19. - 26. 8. 2007

Tyto týdny povedou: Kateřina Balická, Hynek Jůn, Markéta Řezníčková.

Obě místa pobytu budou upřesněna po 10. 5. 2007.

Je možné předběžně zapsat dítě na 2 týdny. Dovolujeme si pouze upozornit, že APLA Praha si vyhrazuje právo na úpravu délky pobytu, podle aktuální situace a počtu přihlášených dětí. Pobyt v délce 14ti dnů je proto zatím bez záruky.

Přihláška:

Přílohou tohoto dopisu je předběžná přihláška. Pokud máte vážný zájem o pobyt vašeho dítěte na táboře, vyplňte přihlášku, vypište si požadovaný termín a odešlete spolu s kopií dokladu o zaplacení zálohy na uvedenou adresu pí. Čížkové.

Předběžné přihlášky se přijímají do konce dubna.

Cena, placení zálohy:

Výše zálohy je 2.500,- Kč. Je potřeba poslat kopii dokladu o její úhradě současně s přihláškou. (přihlášky bez dokladu o zaplacení nebudou považovány za aktuální)

Celková cena pobytu se bude pohybovat mezi 4.000,- - 5.000,- Kč na týden. Samozřejmě se budeme snažit udržet částku co nejníže, záleží to ovšem na výši dotací, které se nám podaří získat.

Vrácení zálohy, storno poplatky:
V případě, že dítě odhlásíte z tábora z jakéhokoliv důvodu do konce května 2007, bude vám vrácena záloha v plné výši.

Místo pobytu a přesná celková částka, vám bude oznámena po 10. 5. 2007. Bude tedy ještě čas rozmyslet se, zda dítě pošlete či zda se vám nelíbí místo nebo cena a případně se do konce května odhlásit.

Storno poplatky:

od 1. do 15. června - 10 % ( tj. 250,- Kč zůstává APLA )

od 16. do 30. června - 30 % ( tj. 750,- Kč zůstává APLA )

od 1. července do 15. července - 50 %

po 15. 7. - 100 %

V případě odhlášení po 31. 5. z důvodu onemocnění dítěte, se vrací 90% ze zálohové částky nebo případně celé, již doplacené částky. Je potřeba doložit potvrzení lékaře.

 
Share on Myspace