Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Letní rekondiční pobyt „Pro rodiče bez rodičů“
Od roku 2000 (ještě pod hlavičkou APLA ČR) pořádáme pro děti s poruchami autistického spektra letní rekondiční pobyt „Pro rodiče bez rodičů".

Jedná se o tábor zcela výjimečný. Přednostně na něj jezdí děti s problémovým chováním, které mají sklony k agresivitě, sebezraňování a s omezeným sociálním vnímáním. Díky táboru se daří jejich problémové chování omezit a přenést si nové návyky také domů a do školského zařízení, které navštěvují. Děti s autismem tak stráví část letních prázdnin v příjemném prostředí, které se vyškolení asistenti pod vedením specialistů snaží vždy přizpůsobit jejich potřebám a momentální náladě, aby se děti cítily bezpečně a předcházelo se tak jejich problémovému chování.

Pro jejich rodiče je to často jediný týden v roce, kdy mohou odjet sami na dovolenou, dlouhodoběji si odpočinout a načerpat nové síly pro péči o dítě s autismem či se více věnovat zdravému sourozenci.

Letní rekondiční pobyty začínají a končí v sobotu a jeden uživatel se může účastnit max.14 dnů. O tuto službu je velký zájem, proto letní respitní pobyty pořádáme celý červenec a srpen na třech místech a během pobytu se vystřídá cca 60 klientů. Letní rekondiční pobyt vede koordinátor služby spolu se speciálním pedagogem a terapeutem. Tento tým doplňují asistenti.

Na tomto letním rekondičním pobytu je nutný vysoký počet asistentů, který je dán z důvodu závažnosti postižení uživatelů a míry jejich problémového chování. Celkem se na letních pobytech vystřídá v jednotlivých turnusech 50 - 60 osobních asistentů a kolem 70 dětí a dospělých s PAS.

 
Share on Myspace