Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Letní pobyty 2017

I v letošním roce pořádá NAUTIS během července a srpna letní týdenní pobyty „Pro rodiče bez rodičů 2017“.

Rádi bychom poděkovali všem loňským účastníkům Letních pobytů, kteří vyplnili dotazník zpětné vazby. Všechny vaše postřehy, nápady i připomínky jsme projednali na schůzce, kde se sešli vedoucí jednotlivých pobytů, vedení NAUTIS a organizátorka pobytů.

Během dlouhých debat jsme hledali cesty, jak Letní pobyty vylepšit. Největší změnou je navýšení kapacity některých pobytů v Křížlicích a přidání jednoho pobytu pro děti s Aspergerovým syndromem. Dále, čas přijetí přihlášky je jedním z několika kritérií, ne však tím hlavním (více viz text níže).

Pevně věříme, že se nám podaří letošní pobyty zase o stupínek zlepšit a že si je jak účastníci, tak asistenti užijí.

Uskuteční se tři typy pobytů:

1. pro děti a mládež s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem (do 16 let věku)

Jedná se o čtyři týdenní pobyty, každý s kapacitou 8 klientů a 6 asistentů.
Místo konání: obec Potůčky (nedaleko Božího Daru) v Krušných horách

Termíny:

  8. - 15. 7. vedoucí pobytu Julius Bittmann
 15. - 22. 7. vedoucí pobytu Markéta Gregorová
 22. - 29. 7. vedoucí pobytu Petr Doležel (věková kategorie 14 - 16 let)
29. 7. - 5. 8. vedoucí pobytu Julius Bittmann

 

2. pro klienty s těžší formou PAS

Jedná se o osm týdenních pobytů, každý s kapacitou 6 klientů a 5 asistentů.
Místo konání: Křížlice 70, Jestřabí v Krkonoších

Termíny:

31. 6. - 7. 7. vedoucí pobytu Jaroslav Klap
7. - 14. 7. vedoucí pobytu Julie Vosáhlová
14. - 21. 7. vedoucí pobytu Hynek Jůn
21. - 28. 7. vedoucí pobytu Jan Kouřil
28. 7. - 4. 8. vedoucí pobytu Dominika Linhartová - klienti s VFA a SFA
4. - 11. 8. vedoucí pobytu Kateřina Šulcová
11. - 18. 8. vedoucí pobytu Lenka Vopálková
18. - 25. 8. vedoucí pobytu Šárka Henychová
 

3. pro klienty s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem od 17 let věku

Pobyt pořádá terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS. Kapacita je 17 klientů.
Místo konání: Hořovická chata, Cholín 57, Nový Knín

Termín: 5. - 12. 8. vedoucí pobytu Štěpán Hejzlar

 

Přihlášení na pobyty:

Přihlašování bude spuštěno 27. 2. 2017 ve 12:00 (v tuto dobu bude na níže uvedené adrese zveřejněna přihláška) a ukončeno 3. 3. 2017 ve 24:00. Zájemci přihlášení po tomto termínu budou automaticky evidováni jako náhradníci.

1.     vyplnit předběžnou přihlášku na adrese (pro vyplnění přihlášky není třeba se registrovat do systému): https://nautis.auksys.com/master/index.php?id=191

2.     vyplnit a zaslat příslušný podrobný dotazník zájemce v elektronické podobě do 8. 3. 2017. Prosíme všechny zájemce, aby dotazník vyplnili pravdivě a pečlivě. Pomáhá nám při rozřazování zájemců na jednotlivé turnusy, asistentům na místě pak porozumět klientovi a respektovat jeho potřeby a přání. Jakékoli problémové chování není překážkou účasti na pobytu. Moc děkujeme.

  • dotazník pro děti a mládež s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem (do 16 let věku) a  pro klienty s těžší formou PAS - tj. pobyty v Podlesí a Křížlicích                                                                                                     Letni_pobyty_2017_-_dotaznik.doc

Dotazník pošlete na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Upozorňujeme, že přihláška bez včasně odevzdaného dotazníku je považována za neplatnou!

 

 O přijetí či nepřijetí zájemců na pobyt a na konkrétní turnus rozhoduje:

1. čas obdržení předběžné přihlášky,
2. míra a typ problémového chování (Na pobyty v Křížlicích jsou účastníci rozřazováni tak, aby na každém turnusu byli klienti s těžkým i mírným PCH. PCH není důvodem neúčasti na pobytu!)
3. sociální situace rodiny,
4. skutečnost, zda účastník svými potřebami a schopnostmi odpovídá skupině daného turnusu

Do 31. 3. budou všichni zájemci informováni, zda byli či nebyli na pobyt přijati.

 

Cena pobytu:

V ceně pobytu je plná penze, ubytování a služby asistenta.

V tuto chvíli však její výši neznáme. Čekáme na výsledky grantových a dotačních řízení, ve kterých NAUTIS žádá o příspěvky na letní pobyty. Předpokládáme, že se bude pohybovat ve stejných částkách jako v minulých letech, tj. 6 000 Kč pro účastníky z Prahy a 7 000 Kč pro účastníky z jiných krajů ČR (při využití hromadného svozu z Prahy na místo konání pobytu je částka navýšena o 500 Kč).

Dále bychom Vás rádi upozornili, že během léta máte také možnost přihlásit své blízké s PAS na pobyt v našem respitním centru v Praze-Bohnicích. Pobyty tam lze domlouvat i celoročně. Kontaktní osobou je Šárka Henychová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 774 723 197.

 

Těšíme se na léto a na všechny účastníky pobytů.

Za Národní ústav pro autismus, z.ú.

Renata Němcová
tel. 774 723 117
 
Share on Myspace