Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Konzultace ve škole

Na základě schůzky s rodiči a zjištění potřeb dítěte je stanoven termín návštěvy ve škole. Speciální pedagog navštíví třídu, do které dítě dochází. U dětí s PAS je nutné zaměřit se kromě vyučovacích hodin i na přestávky, které jsou všeobecně pro děti odpočinkovou chvilkou. U dětí s PAS se ale zpravidla jedná o čas, kdy dochází nejvíce ke konfliktům. Důvodem toho je, že nemají jasně stanovenou náplň přestávky a v sociálních situacích selhávají. Po observaci ve třídě se poradenský pracovník sejde s třídním učitelem dítěte, příp. s dalšími učiteli, v rámci jejichž předmětů je nutné nastavit specifický způsob práce. Na tomto setkání seznámí poradenský pracovník učitele s výsledky svého pozorování. Zhodnotí, co se z jeho pohledu ve třídě daří a kde je nutné změnit přístup k dítěti, vytvořit speciální pomůcky, nastavit nová vhodná opatření. Dále by měl zodpovědět konkrétní dotazy učitelů.

 
Share on Myspace