Přihlásit se
Registrace - Login

Sošky APLAUS 2016

Cena APLAUS

kveten-poopr15 zpravodaj-apla5 2 01

Zpravodaj 


 

 

 

                                              

Diagnostika poruch autistického spektra

Nabízíme diagnostiku dětí i dospělých lidí s podezřením na poruchu autistického spektra. Na specializované diagnostické vyšetření se mohou rodiče objednat na základě vlastního rozhodnutí, či na základě doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů či pedagogů. Diagnostické vyšetření mohou absolvovat i dospělí lidé s podezřením na PAS. 

Více...

Sociální služby

Jsme poskytovatelem služeb sociální péče, sociální prevence
a sociálního poradenství
jako nedílné součásti všech poskytovaných služeb lidem
s poruchou autistického spektra
a jejich rodinám s cílem zlepšit kvalitu jejich života, příp. jim umožnit začlenění do společnosti.

Více...

Vzdělávací kurzy

V rámci programu Vzdělávání
a osvěta pořádáme pravidelně řadu vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracovníky v sociálních službách, personál pobytových zařízení), kteří pečují o osobu
s poruchou autistického spektra.

Více...

Doporučené produkty

Průkazka pro rodiče


DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

K terapii pevným objetím potřetí
Úterý, 29 Březen 2011 10:59

K terapii pevným objetím potřetí...aneb reakce na článek k TPO v  "Děti a my" 4/11

Jak řada našich členů a čtenářů webových stránek ví, v dubnovém čísle odborného časopisu Děti a my vyšel článek, který považujeme z hlediska informování veřejnosti za velmi nevyvážený. Článek obsahuje pouze oslavné hlasy, o faktu, že se jedná o kontroverzní metodu, která vzbuzuje i výraznou kritiku ze stran odborníků, právníků a rodičů, není v textu zmínka. Proto jsme považovali za důležité na článek reagovat a do redakce zaslat připomínky k článku i metodě vůbec. Nechceme prostřednictvím redakcí časopisů řešit odborné spory, ale jde nám o vyvážené informování veřejnosti o metodě, která je přinejmenším velmi kontroverzní. 

Paní šéfredaktorka zareagovala obratem s tím, že výňatek z dopisu zveřejní v dalším čísle tohoto časopisu, za což děkujeme. Celé znění dopisu, jehož autorkou je dr. Thorová, uvádíme dále:

Vážená paní šéfredaktorko,

reaguji na článek o terapii pevným objetím (TPO) Táto, mámo, obejmi mě, který vyšel v dubnovém čísle, a ve kterém se ptáte: „Je TPO bezpečnou a efektivní terapeutickou metodou?“ Shrnu informace, které prostřednictvím Vašeho časopisu předáváte čtenářům: „TPO upevňuje pouto mezi rodinnými členy, obnovuje vzájemnou lásku, snižuje hyperaktivitu a umožňuje navázání citového vztahu. Můžete zkoušet vše, co vám přinese úlevu a naději včetně násilí na dítěti, i přesto že účinek je možná způsoben jen charismatem paní Prekopové. TPO je metodou vysoce funkční, empatickou a respektující.“

V profilu Vašeho časopisu uvádíte, že časopis hledá důvěryhodné a pravdivé informace a kvalifikovaní spolupracující odborníci jsou zárukou kvality a odbornosti. V případě tohoto článku se to nepodařilo. I přesto, že jste si zajisté vědoma kritických hlasů vůči TPO, vybrala jste do článku pouze oslavné hlasy.

Nepleťme si terapii pevným objetím s učením se mazlení nebo s fyzickým uchopením dítěte po dobu jeho vztekání. Při terapii se dítě drží 2-5 hodin v úchopu (v kontextu terapie je to nazýváno objetím), je povzbuzováno k projevům afektu, nemá možnost se napít a pokud potřebuje na záchod, nechá se pomočit. Přes všechny deklarované dobré úmysly a přesvědčování o nutnosti vidět věci v kontextu je TPO násilím páchaným na dětech s hrubým narušením jejich práv.

Je přirozené, že rodiče hledají účinnou pomoc všude a podle svého názoru, ale nelogické je, že jim „ke všemu“ dává zelenou uznávaný odborník. Při užívání léčby skutečně klademe na misku vah možné ztráty a kladné efekty. Na jedné misce leží za 30 let neprokázaná účinnost TPO a na druhé misce závažná zdravotní a psychická rizika z nichž nejzávažnějším, i když ojedinělým je smrt.

Názory odborníků jsou přímo učebnicovou přehlídkou nelogických klamných argumentů. Srovnávání s Vojtovou metodou je příkladem klamné analogie a do diskuse nepatří. Příspěvek Mgr. Mrowetz je složen výhradně z osobních názorů a populárních logických klamů. Bez logické souvislosti je vysvětlen kult osobnosti, citován blboun nejapný, zdůrazněny historicky se opakující události a samozřejmě nechybí ani oblíbený individuální apel k zamyšlení, jestli to všechno není tak trochu naše vina, že se nám týrání dětí nelíbí. Naprosto nelogické je i srovnávání názoru na existenci ptáka doda s klasicky antivědeckým názorem o nemožnosti vědeckého zkoumání některých metod. Kdo se jen trochu orientuje v psychologické metodologii ví, že empiricky podložená svědectví o efektu terapie zásadní nejsou. Například o existenci doda víme díky kosterním pozůstatkům, ačkoliv nikdo „zásadní“ empirickou zkušenost s živým ptákem neměl.

Když už jsme u doda, v angličtině existuje fráze „to go the way of the dodo“, pro to, co se přestane používat a upadne v zapomnění. Je načase, aby se na tuto cestu vydala i terapie objetím. Ocituji zde i názor právničky s praxí v oblasti práv dětí Mgr. Margarety Münsterové: „Terapie pevným objetím nese znaky trestného činu omezování osobní svobody a týrání svěřené osoby. Do omezování osobní svobody patří i znehybňování osoby. Zde se znehybňují na dlouhé hodiny nezletilé děti bez jejich souhlasu. Ani rodič není oprávněn dát souhlas za dítě v takovéto situaci. Terapeuti provádějí své postupy, spíš pokusy, na nezletilých dětech, které zákony mají chránit zvlášť zvýšeně...“

Kritika terapie objetím se netýká pouze nějakého úseku z filmu, ale podstaty celé terapie. Vedle osobního svědectví manželů Andělových by se slušelo zveřejnit i názory těch, kteří terapií prošli a neskončili bez úhony, zmínit by se měla i úmrtí v zahraničí související s terapií, soudní zákazy jejího provozování a odebírání odborných licencí.

A je úplně jedno, zda se jedná o terapii dle Prekopové či Evergreen model, podstatné je násilí páchané na dítěti bez vědecky prokázané efektivity metody. Domnívám se, že odborný časopis by měl umět zveřejňovat i kritické názory bez ohledu na osobní vztahy a vlastní profesní názory.

S pozdravem za APLA

PhDr. Kateřina Thorová, PhD.

 

Článek z Děti a my, který vyšel v čísle 4/11, najdete ke stažení zde.

deti_a_my.jpg

 

 

Předchozí vyjádření APLA k TPO: 

1. Stanovisko APLA k TPO

2. Doplňující stanovisko  poradců rané péče k TPO

 

Související články: 

http://psychologie.cz/metoda-pevneho-objeti/

Vyjádření dr. Prekopové a dr. Šturmy

Vyjádření Nadace Naše dítě

 
Share on Myspace