Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Může žák s autismem u přijímacích zkoušek na střední školu žádat nějaké úlevy?

 

Dobrý den, máme syna s atypickým autismem, který je v 8.třídě na základní škole. Učí se velmi dobře, vždy ukončil pololetí s vyznamenáním. Má tedy předpoklady studovat na střední škole. Ale myslíme si, že velký problém bude u přijímacích zkoušek. Jednak mu bude vadit nové prostředí, jednak forma SCIO testů. Potřebovali bychom poradit, zda je nějaká možnost úlev, o které bychom mohli požádat.

....

 

Dobrý den,
předpokládám, že Váš syn je vedený v základní škole jako integrovaný žák, možná s podporou asistenta pedagoga, a že jste vedeni v některém ze školských poradenských pracovišť (SPC, PPP). Pokud ano, obraťte se na toto pracoviště, které by Vám, na základě znalosti Vašeho syna, mělo vystavit doporučení, které stanoví potřebnou míru speciálněpedagogické podpory (navýšení času, vykonat zkoušku mimo kolektiv v individuálně upraveném prostředí, úpravu materiálů k přijímacímu řízení, případně i přítomnost asistenta pedagoga s přesným popisem jeho komptencí během přijímacího řízení, např. povzbuzení při práci, sledování času, kontrola porozumění zadaných úkolů, sledování únavy, možnost vykonání relaxační přestávky apod.).

Jen chci upozornit, že jde o doporučení, které, dle aktuální platné školské legislativy, může ředitel příslušné školy akceptovat, ale současně nemusí. Proto by bylo dobré, aby příslušné školské zařízení školu kontaktovalo a vysvětlilo důvody, proč taková opatření navrhují, často pomůže osobní jednání s ředitelem školy.


PaedDr. Věra Čadilová, speciální pedagog APLA Praha

 

 

 
Share on Myspace