Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Jaký je váš názor na účinnost Tomatisovy metody? Doporučujete ji absolvovat dětem s autismem?

Jaký je váš názor na účinnost Tomatisovy metody a výukový program Fast for Word? Doporučujete jejich použití u dětí s autismem?

....

Národní ústav pro autismus, z.ú.  v roli odborné společnosti nepropaguje metody, u nichž nebyla prokázána efektivita vědeckých způsobem, a které při propagování své účinnosti slibují klientům zlepšení podložená jen osobními dojmy objevitelů metody nebo majitelů licenčních smluv, terapeutů a svědectvími rodičů, kteří si službu zakoupili, a to z důvodů jejich snížené objektivity.

Rodičům doporučujeme, aby si vybírali metody, které prokázaly svoji účinnost v rámci tzv. metodologického zlatého standardu (randomizované studie, publikace výsledků v recenzovaných časopisech, opakovatelnost výsledků). Rodiče by měli výběr terapie pečlivě zvažovat  zejména kvůli tomu, aby šetřili finance a tolik potřebnou energii – svou i svých dětí – a mohli se zaměřovat na cíle umožňující běžné fungování  (péče asistenta, odlehčovací služby, vzdělávání, používání prokazatelně efektivních metod a strategií). V současné době jsou v nabídce stovky terapií a metod slibující u dětí s autismem zlepšení. Určitá pravidla jsou tedy zcela na místě.

Účinnost sluchové integrační terapie (včetně Tomatisovy metody), jejíž  popularita kulminovala v 90. letech, byla zkoumána opakovaně. Závěry výzkumů vedly k negativnímu stanovisku stěžejních  odborných společností Executive Committee, American Academy of Audiology (1993), American Academy of Pediatrics Committee on Children with Disabilities (1998), Committee on Educational Inverventions for Children with Autism, National Research Council (2001).

Účinnost komerčního počítačového výukového programu Fast ForWord také neodpovídá slibovanému, výzkumy neprokázaly žádné pokroky v porozumění řeči nebo ve čtení (Borman, 2009, Strong, 2011). Absolvování programu je časově velmi náročně a patrně i finančně, pokud by se brala v úvahu licenční cena. Program Fast ForWord  tedy  nenabízí přidanou hodnotu naproti jiným výukovým programům. Rodičům bychom ho tedy doporučili používat za stejným účelem jako jiné doplňující edukativní aktivity, které mohou výuku dítěte obohatit. V případě, že je obsah i atraktivní, může dítě motivovat k soustředění a výkonu. Děti v zahraničí si ale stěžují na nudnost programu a to zejména kvůli počtu předepsaných opakování. Nicméně dílčí úkoly, co jsem měla možnost zhlédnout na Youtube, mi přišly pěkné a mohli bychom je při práci s našimi klienty využít.

Mám-li to shrnout, Tomatis metodu našim klientům absolvovat nedoporučujeme.

V případě, že bude Fast For Word fungovat v češtině, dovedu si představit jeho využití jako doplňující edukativní aktivitu při práci s našimi klienty, nikoliv ale ve formě předepsaných několikahodinových cvičení. 

Kateřina Thorová, Ph.D.

ředitelka odborných programů Národního ústavu pro autismus z.ú.

 
Share on Myspace