Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Jaké jsou možnosti následné péče pro děti s PAS v NAUTIS?

Máme dvě základní služby následné péče u dětí s uzavřenou diagnózou PAS a to je raná péče, která je pro děti předškolního věku, do 7 let a potom speciálně pedagogické poradenství, které se týká všech dětí, které již zahájily školní docházku jak v praktické nebo speciální škole, tak dětí integrovaných v běžných školách.
Tato služba zahrnuje speciálně pedagogické vyšetření, na které je potřeba se u nás telefonicky nebo emailem objednat, a které probíhá na pracovišti APLA, Dolanská, Praha 6.  Jeho výstupem je podrobná speciálně pedagogická zpráva pro rodiče, kterou mohou dále postoupit škole, speciálně pedagogickému centru nebo dalším zařízením podle vlastního uvážení.
Nabízíme i výjezdy našich speciálních pedagogů do škol k dětem, které jsou u nás v péči. Přímo ve škole se pak konzultuje s učiteli, ředitelem nebo výchovným poradcem vše, co je potřeba k naplnění speciálně vzdělávacích potřeb daného žáka.  Na jednu návštěvu do školy je většinou běžný čas cca 2 hodiny.
V rámci speciálně pedagogického poradenství nabízíme také vypracování podkladů pro  individuální vzdělávací plánu (IVP). Na základě našeho vyšetření může IVP sestavit i škola, záleží na přání rodičů a možnostech školy.

Bc. Pavla Čížková, odborná asistentka dg.střediska

 
Share on Myspace