Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Jak je to s vyjmutím dg. AS z diagnostického manuálu USA (DSM-V). Co to pro nás v Evropě znamená?

Američané prý vyňali diagnózu Aspergerova syndromu z DSM-V a zařadili ho pod poruchy autistického spektra. Chtěla jsem se Vás proto zeptat, protože se mě to také týká (mám AS), jestli nyní už diagnóza AS neexistuje. Budou všichni lidé s AS vedení pod diagnózou vysokofunkční autismus?  Anebo pořád existuje diagnóza Aspergerova syndromu, a může nám být jedno, kam je v DSM-V zařazena?

Ano, máte pravdu, že v připravované revizi amerického diagnostického manuálu (DSM-V) nebudou jednotlivé poruchy autistického spektra uvedeny pod samostatným kódem, ale budou zařazeny do kategorie poruch autistického spektra. Nad touto otázkou se vedly diskuse mezi odborníky i laiky. Všechny tyto poruchy (dětský autismus, Aspergerův syndrom, atypický autismus - v USA pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná)- mají společné projevy ve třech klíčových oblastech. Ovšem hranice mezi jednotlivými diagnózami není vždy zcela zřejmá (zda se jedná o Aspergerův syndrom či vysocefunkční autismus). Proto DSM-V upustilo od rozdělení diagnóz, ale poruchy byly sjednoceny do jedné kategorie.

V Evropě platí jiná klasifikace nemocí (MKN-10). Nepochybně se také bude připravovat revize, ale zda dojde ke změně ve stávajícím rozdělení pervazivních vývojových poruch, to nevím.

Osobně se domnívám, že i kdyby se evropský diagnostický manuál přiklonil americké verzi, tak změna nastane pouze v kódovém systému, kde bude označeno, že daná osoba má některou z poruch autistického spektra, ale diagnóza bude dále upřesněna a specifikována - právě z toho důvodu, aby se předešlo případným nesrovnalostem.

Mgr. Veronika Šporclová, psycholog APLA Praha

 
Share on Myspace