Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ 2017-2020

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je partnerem v projektu Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ

Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, především s poruchami
autistického spektra, v min. 12 základních školách. Budou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory, (Jihomoravský kraj, Praha/SČ kraj), ve kterých získají pedagogičtí pracovníci pravidelnou odbornou podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou vazbu ve výuce. Vznikne soubor pracovních materiálů pro žáky s SVP na I. stupni ZŠ, proběhnou osvětové akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost.

Cílové skupiny:
- Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
- Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže;
- Pedagogičtí pracovníci
- Rodiče dětí a žáků
- Veřejnost

Další informace o projektu ZDE
Logolink OP VVV ver barva cz

 
Share on Myspace