Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Zpravodaje
Nahoru

Zpravodaje NAUTIS

Zpravoda 4/2017 (1.01 MB)
Zpravodaj 3/2017 (709.63 kB)

První číslo Zpravodaje APSLA 2017. 

Poslední číslo Zpravodaje APSLA a NAUTIS z roku 2016.

Martin z domova v Libčicích poskytne pohled na to, jak těžký může být život s autismem.
Osobní asistent Tomáš Pinta si s Hynkem Jůnem povídal o tom, jaké to je pracovat v domově pro lidi s autismem.
První část zápisu z XI kongesu Autism Europe International 2016 pohledem Lenky a July Bittmannových.
Ukázka z knihy terapeuta NAUTIS Romana Peška Jak se blázní v době blahobytu.
Jako tradičně nechybí zprávy ze vzdělávacích akcí a novinky od poskytovatelů služeb pro lidi s autismem.
Výsledky dotazníkového šetření NAUTIS z průzkumu Veroniky Šporclové n na téma: Jak se pečuje o dítě s autismem v ČR.
Pár slov o sourozeneckých skupinách NAUTIS v Libereckém kraji.
Jak je to s vydáním občanského průkazu a svéprávností dítěte s autismem?
Co je cílem nově se formuljící skupiny sebeobhájců při NAUTIS?
Informace o pilotním programu komunitní péče pro lidi s autismem Zpátky do života. 

Zpravodaj APSLA a NAUTIS 3/2016.

 

První Zpravodaj pod hlavičkou Asociace poskytovatelů služeb pro lidi s autismem – APSLA ČR.

Poslední číslo Zpravodaje pod hlavičkou APLA Praha. 

2.číslo Zpravodaje 2015.

O potřebě včasné diagnostiky v co nejranějším věku dítěte jsme psali nejen ve Zpravodaji mnohokrát. Správná diagnóza je ale jen vstupní branou k účinné pomoci. Pro další rozvoj dítěte bezprostředně po získání správné diagnózy je klíčová následná péče včetně terapeutické podpory rodiny. 2.číslo letošního Zpravodaje APLA proto věnujeme rané péči a včasné intervenci. Jaké mohou být příčiny nárůstu počtu dětí s autismem, a proč se nemusí jednat zrovna o epidemii, vysvětluje ve svém článku Veronika Šporclová Podpora rodičů zvládat náročnou výchovu svých dětí s PAS je již nedílnou součástí práce našich psychoterapeutů. Nezřídka se stává, že poté, co se rodič blíže seznámí s projevy autismu, pojme podezření, že tuto diagnózu má i on sám případně druhý rodič dítěte. Nad tím, jak zvládat rodičovství a život s partnerem s PAS , se zamýšlí Roman Pešek. Občas se v poradenské práci setkáváme s velmi nestandardními postupy "léčby" dětí, např. podáváním zdraví škodlivých preparátů (MMS, CDS, CDH). Zajímalo nás, máme-li oznamovací povinnost ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Odpověď jsme získali z MPSV (odd.ochrany práv dětí) a její přepis najdete na straně 14. Součástí Zpravodaje je jako obvykle poděkování našim dárcům, novinky z našich středisek a zprávy z akcí pořádaných APLA. Příjemné počtení. 

 
 

První číslo Zpravodaje APLA roku 2015.

V zimním vydání Zpravodaje se ještě rozloučíme s rokem 2014 a společně se poohlédneme za tím, co se v APLA dělo. A nebylo toho málo. Podnikali jsme spoustu charitativních akcí, vzdělávali se v zahraničí i u nás, pořádali jsme konference a tábory, vydávali knihy a především se snažili o to, aby se lidem s autismem a jejich rodinám žilo lépe. 

Podzimní číslo Zpravodaje APLA.

2014/2 Zpravodaj (32.44 MB)

Letní číslo Zpravodaje APLA vychází v duchu modré. Modrá je nejen dobrá, ale jak už většina z vás jistě ví, je to barva porozumění autismu. V tomto vydání se dozvíte o „modrých akcích“, které jsme pořádali nebo jsme se jich účastnili u příležitosti Mezinárodního dne porozumění autismu.  Ale také o těch, které jste zorganizovali vy a zaslali nám fotografie. Modrá nám může připomínat i barvu léta, které je konečně tady a pro rodiče i děti je především znamením, že skončila škola, začaly prázdniny a tábory APLA.

Významná část tohoto čísla zpravodaje je věnována vzdělávacím akcím a kurzům. Přinášíme reportáž z mezinárodního kongresu v Budapešti pořádaného Autism Europe, jehož hlavním tématem byly příčiny vzniku autismu, poslední vědecké poznatky v této oblasti, důležitost včasné diagnostiky a rané intervence.

Nad tím, jak učit děti s autismem kamarádství, zvládat své emoce a svůj vztek, jak učit dospívající s Aspergerovým syndromem, že svět není černobílý, se zamýšlí ve svých příspěvcích kolegové z  z terapeutického střediska. Hynek Jůn ve svém příspěvku přináší přehled důvodů, proč lidé s autismem často v zařízení sociálních služeb selhávají, a jak naplňování jejich potřeb řešíme v Domově  APLA. Nakladatelství Pasparta připravuje novou obrázkovou knihu, která by se měla stát pomůckou nejen pro děti s PAS, a to na téma: Jak přežít návštěvu zubaře. APLA je členem správní rady Autism Europe se sídlem v Bruselu, což je sdružení organizací, které akcentují přístup k problematika autismu, který vychází z praxe založené na důkazech – evidence based practices. O tom, jak minulý rok probíhala naše spolupráce se dočtete v rubrice Střípky z mezinárodní spolupráce. A samozřejmě nechybí  oblíbené rubriky jako např. Vaše příběhy, kde vám představíme osmdesátiletou babičku, která se neúnavně stará o vnuka s autismem a rozhovor. V něm se představí Veronika Šporclová, vedoucí střediska diagnostiky a odborného poradenství.

 

V rozhovoru s ředitelkou APLA Magdalenou Čáslavskou se dočtete o rozčarování nad snahou získat peníze na pobytové služby pro naše klienty s autismem a těžkým problémovým chováním. Ale i přes nepříznivé zprávy ze světa financí se pořád dokážeme smát, a to díky perličkám našich klientů, o které se s vámi podělíme v článku z osobní asistence. A jako vždy na vás čekají pravidelné rubriky ze všech našich středisek,  kde se dozvíte, co se u nás děje nového. A je toho opravdu hodně. V chráněném bydlení se podařilo naučit klienta žít samostatně, založili jsme odbornou knihovnu, kde pracuje šikovná knihovnice s Aspergerovým syndromem, v tréninkové dílně se klienti učí zahradničit i servírovat kávu, chystáme Setkání v modrém a spoustu dalších aktivit.

Poslední číslo Zpravodaje roku 2013.

2013/3 Zpravodaj (35.97 MB)

V třetím čísle Zpravodaje se podíváme, jak se žilo na pobytech, které už jedenáctým rokem APLA pořádá. Tentokrát se letních pobytů účastnila téměř dvoustovka dětí a více než stovka asistentů. A i když se na tábory vydáme zas až za rok, pořád tu zůstává Zajíc. Nově otevřené zájmové centrum pro děti s autismem, ve kterém nikdy není nouze o zajímavý program, což se dočtete na našich stránkách. V rozhovoru s Šárkou Henychovou, která vede respitní centrum APLA v pražských Bohnicích, se zase dozvíte, co všechno musí asistent umět zvládnout. Další rozhovor je s mladým dokumentaristou Alešem Koudelou, který se všech ptá - co, že je ten autismus a přiznává, že lidi z něj bolí hlava. Pochopitelně nechybí ani informace o tom, co všechno se u nás v APLA děje, a co plánujeme. Také máme pro vás připravenou pozvánku do divadla na představení, do jehož hlavní role se herec Štěpán Benoni připravoval i v APLA. I když podzimní počasí nabádá k tomu vysedávat u kamen, věříme, že se s vámi potkáme na křtu kalendáře a benefičním koncertu pro APLA, kam vás srdečně zveme.

Letní číslo Zpravodaje se věnuje především mezinárodním aktivitám, kterých se účastnili odborníci z APLA, aby se podělili se svými zahraničními kolegy o zkušenosti v oblasti autismu a mohli je pak předávat dál. V Londýně se konalo setkání s odborníky a rodiči  na téma problematika zneužívání nejrůznějších pseudopsychoterapií při výchově dětí nejen s autismem, zejména pak tzv. holding therapy, v ČR se šířící pod názvem terapie pevným objetím.Rozhovor s Lubou Heinzlovou, ženou s Aspergerovým syndromem, také sahá za naše hranice a to do sousedního Slovenska. Kromě stálých rubrik si můžete přečíst o novinkách, které se v APLA udály, například otevření nového respitního centra a nebo o akcích, kterých se účastnili sebeobhájci.

Toto číslo Zpravodaje se nese v duchu „modrá je dobrá“. Jako každý rok jsme se připojili do celosvětové kampaně Light it up blue, takže si můžete přečíst, jak jsme putovali s básníkem v modrých pláštěnkách, a uvidíte vítězné fotografie soutěže O nejlepší fotku v modrém. Také vám představíme vítěze 1. ročníku soutěže APLAUS a dozvíte se o novinkách v našich službách. Nechybí ani oblíbené rubriky jako Vaše příběhy, a nebo Alternativní okénko, ve kterém se podíváme na mýty o očkování.

V zimním čísle Zpravodaje se ohlédneme za rokem 2012 a to jak očima terapeutů a dalších pracovníků z organizace APLA, tak též očima klientů. Přiblížíme vám plány a akce na rok 2013 a dozvíte se o některých změnách v námi poskytovaných službách. Ani tentokrát nebudou chybět stálé rubriky jako Vaše příběhy, rozhovor – tentokrát s mladíkem, který má Aspergerův syndrom a Alternativní okénko, ve kterém se blíže podíváme na terapii pevným objetím. Příjemné počtení.

Powered by Phoca Download