Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Hlavní město Praha

praha logoHlavní město Praha podporuje dlouhodobě celou řadu aktivit NAUTIS. Najvětší část prostředků směřuje na realizaci sociálních služeb.  V posledních letech se NAUTIS podařilo získat finanční podporu na realizaci PR a osvětových aktivit s cílem zvýšit povědomí veřenosti o problematice autismu.

 

Oblasti podpory:

 • grant na celoroční rehabilitační a rekondiční aktivity pro děti s PAS (zdravotnictví),
 • grant na rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem pro děti a mladé lidi s PAS (zdravotnictví),
 • grant v programu Akce celopražského významu na osvětu a informovanost o problematice autismu 
 • Včasná diagnostika a poradenství – podpora rozvoje dětí s poruchami autistického spektra (odbor zdravotnictví),
 • podpora Domova se zvláštním režimem v Libčicích,
 • podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s autismem,
 • podpora odlehčovacích služeb,
 • podpora služby sociální rehabilitace,
 • podpora sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • podpora služby odborné sociální poradenství,
 • podpora služby osobní asistence,
 • podpora služby chráněné bydlení,
 • podpora služby raná péče,
 • Informovanost o problematice autismu jako klíč k rozvoji vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra

 

 

 

 
Share on Myspace