Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Existuje nějaký test pro děti s autismem mezi 7 a 15 lety se středně těžkou mentální retardací?

Existuje nějaký test pro děti s autismem mezi 7 a 15 lety se středně těžkou mentální retardací? Klient Edukačně-hodnotící profil dítěte s PAS (0-7) zvládne, ale další úroveň testu je pro něj těžká.

---

Edukačně hodnotící profily EHP 0-7, 8-15 jsme vytvářely s kolegyní tak, aby na sebe navazovaly. Dítě, jehož fyzický věk se pohybuje mezi 7-15 lety a má středně těžkou mentální retardaci by se měl vejít do EHP do 7 let s tím, že v tom vyšším věku (cca 12-15 let) může splnit některé položky EHP 8-15 (nerovnoměrný vývojový profil, v některých oblastech může dosahovat lepších výsledků). Jiný hodnotící materiál pro Vámi uvedenou věkovou skupinou pro speciálněpedagigcké vyšetření neznám. U dětí okolo 15 let a výše je možné použít AAPEP (Mesibov, Schopler, Schaffer, Landrus: Psychoedukační profil pro adolescenty a dospělé, vydalo MPSV, 2006).


PaedDr. Věra Čadilová - speciální pedagog APLA Praha

 

 
Share on Myspace