Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

ESF - OP Praha Adaptabilita

Do práce bez bariér

1. 3. 2010 - 31. 8. 2012

Hlavním cílem projektu je zlepšení přístupu k zaměstnání pro osoby s diagnostikovanou poruchou autistického spektra ve věku od 17let.

Cílovou skupinu tvoří osoby s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem  ve věku od 17 let, které mají zájem uplatnit se  na trhu práce a které:
a) dokončili či dokončují vzdělání a poprvé vstupují na otevřený trh práce
b) již pracovali, ale v současné době jsou nezaměstnaní.


Cílová skupina potřebuje při vstupu na otevřený trh práce podporu. Tito lidé často nezvládají každodenní pracovní povinnosti. Jejich hlavní handicap tkví v nezvládání běžných sociálních situacích. Lidé s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem nejsou mentálně postižení. Jejich IQ se pohybuje v pásmech normality až nadprůměru. Problém, na který opakovaně narážejí, tkví v oblasti sociálních interakcí. Mají sklon k jednání neodpovídajícímu situaci. Bez počáteční podpory je pro ně vstup na otevřený trh práce velmi komplikovaný  a často téměř nemožný. Aby mohli vstoupit do zaměstnání a udržet se v něm potřebují vytvořit specifické podmínky.

Během projektu bude s klienty dlouhodobě a systematicky pracováno. Budou podchyceny již osoby ve věku 17 let, u kterých prostřednictvím nácviků sociálních dovedností a individuální terapie budou rozvíjeny potřebné dovednosti a základní pracovní návyky. Budou motivovány k tomu, aby si vytvořily představu o zaměstnání, které by chtěly v budoucnu vykonávat. Pro osoby od 18 let bude vedle nácviků sociálních dovedností a individuálních terapií zajištěna intenzivní příprava na vstup na trh práce - rozvoj pracovních a sociálních dovedností, osvojení si práce s počítačem či tréninkové zaměstnání.  Po získání  dovedností budou s pracovním konzultantem hledat odpovídající pracovní místo na trhu práce. Po uzavření pracovního poměru jim bude poskytována asistence přímo na pracovišti.

 

 

 
 
Share on Myspace