Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

ESF - OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Together We Can Manage - Společně to zvládneme

1. 6. 2012 – 31. 5. 2015

Projekt je zaměřen na vytvoření efektivně fungující tematické sítě  evropských organizací, které pomáhají lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a podporují jejich rodiny s cílem vyhodnotit a shrnout již existující, v praxi úspěšně využívané, nástroje v oblasti podporovaného zaměstnáni pro osoby s PAS a získání zkušeností v oblasti sociální ekonomiky. V rámci projektu dojde k výměně informací a know-how mezi APLA Praha a mezi zahraničním partnerem mezinárodní asociací Autism Europe a spolupracujícími organizacemi.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR ve výši 8 914 936,80 Kč.

S pomocí to dokážu - poskytování komplexních služeb pro vstup na trh práce

1. 5. 2009 - 30. 4. 2012

Projekt se soustřeďuje na vytvoření takových podmínek, které by lidem s PAS umožnily vstup na trh práce a připravily je na samostatný život. Tyto podmínky budou vytvořeny prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání. Hlavním cílem projektu je postupné odstraňování bariér, které brání osobám s diagnostikovanou poruchou autistického spektra v přístupu ke vzdělávání a zaměstnání.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky ve výši

Do práce bez bariér

1. 3. 2010 - 31. 8. 2012

Hlavním cílem projektu je zlepšení přístupu k zaměstnání pro osoby s diagnostikovanou poruchou autistického spektra ve věku od 17let.

Cílovou skupinu tvoří osoby s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem  ve věku od 17 let, které mají zájem uplatnit se  na trhu práce a které:
a) dokončili či dokončují vzdělání a poprvé vstupují na otevřený trh práce
b) již pracovali, ale v současné době jsou nezaměstnaní.


Cílová skupina potřebuje při vstupu na otevřený trh práce podporu. Tito lidé často nezvládají každodenní pracovní povinnosti. Jejich hlavní handicap tkví v nezvládání běžných sociálních situacích. Lidé s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem nejsou mentálně postižení. Jejich IQ se pohybuje v pásmech normality až nadprůměru. Problém, na který opakovaně narážejí, tkví v oblasti sociálních interakcí. Mají sklon k jednání neodpovídajícímu situaci. Bez počáteční podpory je pro ně vstup na otevřený trh práce velmi komplikovaný  a často téměř nemožný. Aby mohli vstoupit do zaměstnání a udržet se v něm potřebují vytvořit specifické podmínky.

Během projektu bude s klienty dlouhodobě a systematicky pracováno. Budou podchyceny již osoby ve věku 17 let, u kterých prostřednictvím nácviků sociálních dovedností a individuální terapie budou rozvíjeny potřebné dovednosti a základní pracovní návyky. Budou motivovány k tomu, aby si vytvořily představu o zaměstnání, které by chtěly v budoucnu vykonávat. Pro osoby od 18 let bude vedle nácviků sociálních dovedností a individuálních terapií zajištěna intenzivní příprava na vstup na trh práce - rozvoj pracovních a sociálních dovedností, osvojení si práce s počítačem či tréninkové zaměstnání.  Po získání  dovedností budou s pracovním konzultantem hledat odpovídající pracovní místo na trhu práce. Po uzavření pracovního poměru jim bude poskytována asistence přímo na pracovišti.

Agrese, mentální retardace, autismus - vzdělávání pracovníků v sociálních

1. 12. 2010 - 30. 11. 2012

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti práce s lidmi s autismem a na vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra
Pro pracovníky v sociálních službách bude vytvořeno a akreditováno sedm prakticky zaměřených kurzů pro práci s lidmi s autismem. Kurzy zahrnují nácvik alternativní komunikace, pracovního chování pomocí metodiky strukturovaného prostředí a odstraňování problémového chování pomocí kognitivně behaviorální terapie či výcvik ve fyzických restrikcích a  v předcházení agresivnímu chování.

Pro potřebu kurzů budou vytvořeny metodické materiály. Kurzy se budou konat v konkrétním zařízení sociální péče, které o zapojení do projektu projevilo zájem,  a zúčastní se ho zaměstnanci tohoto zařízení. Do projektu se zapojí 15 pobytových zařízení sociálních služeb, v každém se uskuteční 3 kurzy.

Pro osoby pečující o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS) budou připraveny a akreditovány dva kurzy - Kurz pro osoby pečující o dítě předškolního a mladšího školního věku a Kurz pro osoby pečující o dítě staršího školního věku, dospívající a dospělé

Projekt bude realizován ve třech krajích Středočeském, Plzeňském a Ústeckém.

 

 

Agrese, mentální retardace, autismus - vzdělávání pracovníků v sociálních

1. 12. 2010 - 30. 11. 2012

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti práce s lidmi s autismem a na vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra
Pro pracovníky v sociálních službách bude vytvořeno a akreditováno sedm prakticky zaměřených kurzů pro práci s lidmi s autismem. Kurzy zahrnují nácvik alternativní komunikace, pracovního chování pomocí metodiky strukturovaného prostředí a odstraňování problémového chování pomocí kognitivně behaviorální terapie či výcvik ve fyzických restrikcích a  v předcházení agresivnímu chování.

Pro potřebu kurzů budou vytvořeny metodické materiály. Kurzy se budou konat v konkrétním zařízení sociální péče, které o zapojení do projektu projevilo zájem,  a zúčastní se ho zaměstnanci tohoto zařízení. Do projektu se zapojí 15 pobytových zařízení sociálních služeb, v každém se uskuteční 3 kurzy.

Pro osoby pečující o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS) budou připraveny a akreditovány dva kurzy - Kurz pro osoby pečující o dítě předškolního a mladšího školního věku a Kurz pro osoby pečující o dítě staršího školního věku, dospívající a dospělé

Projekt bude realizován ve třech krajích Středočeském, Plzeňském a Ústeckém.

 

 
 
Share on Myspace