Přihlásit se
Registrace - Login

Sošky APLAUS 2016

Cena APLAUS

kveten-poopr15 zpravodaj-apla5 2 01

Zpravodaj 


 

 

 

                                              

Diagnostika poruch autistického spektra

Nabízíme diagnostiku dětí i dospělých lidí s podezřením na poruchu autistického spektra. Na specializované diagnostické vyšetření se mohou rodiče objednat na základě vlastního rozhodnutí, či na základě doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů či pedagogů. Diagnostické vyšetření mohou absolvovat i dospělí lidé s podezřením na PAS. 

Více...

Sociální služby

Jsme poskytovatelem služeb sociální péče, sociální prevence
a sociálního poradenství
jako nedílné součásti všech poskytovaných služeb lidem
s poruchou autistického spektra
a jejich rodinám s cílem zlepšit kvalitu jejich života, příp. jim umožnit začlenění do společnosti.

Více...

Vzdělávací kurzy

V rámci programu Vzdělávání
a osvěta pořádáme pravidelně řadu vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracovníky v sociálních službách, personál pobytových zařízení), kteří pečují o osobu
s poruchou autistického spektra.

Více...

Podporují nás

 

logo-expobank
GENERÁLNÍ PARTNER NAUTIS

 
SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU 2017
KAMPAŇ AUTISM-EUROPE

Autism Europe 04.2017
 
 

Doporučené produkty

Průkazka pro rodiče


DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Mýty a nešvary v sociálních službách pro lidi s autismem pohledem Hynka Jůna z NAUTIS
Středa, 20 Duben 2016 07:49

V České republice koluje několik mýtů kolem využívání fyzických, mechanických nebo chemických restrikcí u lidí s autismem. Mýty systematicky šíří někteří rodiče dětí s autismem i část odborné veřejnosti.

U některých rodičů se stává, že svoji zkušenost s vlastním dítětem a zkušenosti rodičů, se kterými jsou v aktivním kontaktu, zgeneralizují do „univerzálních pravd“ ohledně autismu. Dochází tak u nich k tzv. chybné generalizaci.

Celý článek...
 
Cechovnictví, byrokracie a diletantismus brzdí kvalitu péče o lidi s autismem v České republice
Pondělí, 04 Duben 2016 15:45

Reakce Národního ústavu pro autismus, z.ú. (dále NAUTIS) na názory MUDr. Matýse, které byly publikovány formou rozhovoru ve Zdravotnickém deníku dne 15. 2. 2016. Většina mýtů, polopravd a laických interpretací se zrodí v hlavách samozvaných odborníků, rychlostí blesku zaplevelí internet, zpomalí osvětu i efektivní péči. Už jsme si zvykli, že ani vysokoškolský titul neposkytuje žádnou záruku odbornosti. Bohužel zavádějící informace tentokrát poskytl veřejnosti prostřednictvím Zdravotnického deníku psychiatr MUDr. Matýs, místopředseda Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a předseda Asociace dětských psychiatrů, tedy člověk, jehož funkce by měly zaručovat vysokou odbornost, přehled, osobnostní vyspělost a celkovou kredibilitu.

Celý článek...
 
NAUTIS osvítil kopuli Expobank modře
Sobota, 02 Duben 2016 21:01

NAUTIS pořádá již 6. ročník osvětové kampaně POROZUMĚT AUTISMU 2016. Kampaň tradičně zahajujeme v předvečer Světového dne porozumění autismu, vyhlášením vítězů cen APLAUS. V kampani pak pokračujeme v průběhu celého roku řadou osvětových a kulturních akcí s cílem zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice autismu.

Každý rok se také zapojujeme do celosvětové iniciativy "Light It Up Blue" na podporu lidí s autismem, u příležitosti Světového dne porozumění autismu, který připadá právě na 2. dubna. Tento rok tomu není jinak. 

I letos jsme osvítili kopuli Expobank na Václavském náměstí v Praze. Najdete nás tak na globální mapě modře osvícených budov "Light It Up Blue"!

NAUTIS osvítil kopuli Expobank 2

NAUTIS osvítil kopuli Expobank 1

 

 
Bouřlivý APLAUS pro vítěze i všechny nominované na ceny APLAUS 2016
Pátek, 01 Duben 2016 21:24

TISKOVÁ ZPRÁVA

APLAUS 2016 – již 4. ročník vyhlášení cen APLAUS u příležitosti Světového dne porozumění autismu a tentokráte v novém

Praha, 1. dubna 2016 - V kopuli Expobank CZ na Václavském náměstí bylo dnes živo. Od 17 hodin se tu předávaly ceny APLAUS 2016, které každoročně vyhlašuje Národní ústav pro autismus. Letos však zcela v novém. NAUTIS totiž v těchto dnech žije nejen Světovým dnem porozumění autismu, který připadá na 2. duben, ale i novým vizuálním stylem, který změnil po dlouhých 13 letech svého působení jako největší poskytovatel služeb pro lidi s autismem a jejich rodiny v České republice. 

Ceny APLAUS byly slavnostně předány již počtvrté, a to tradičně v předvečer Světového dne porozumění autismu, za laskavé podpory Magistrátu hl. města Prahy a Expobank CZ, a. s., generálního partnera Národního ústavu pro autismus. Ceny APLAUS jsou vedle jiných aktivit jako například fotosoutěž O nejlepší fotku v modrém, Modrý pochod, multižánrový festival NAUTIS FEST a odborná konference NAUTIS s podporou Magistrátu hl. m. Prahy, rozdávány každoročně v rámci osvětové kampaně Národního ústavu pro autismus “POROZUMĚT AUTISMU".

Celý článek...
 
Startujeme 5. ročník fotosoutěže O nejlepší fotku v modrém!
Čtvrtek, 31 Březen 2016 11:57

Fotosoutěž pořádáme u příležitosti Světového dne porozumění autismu v rámci naší osvětové kampaně "POROZUMĚT AUTISMU 2016". 

Pojďme si proto spolu v modrém připomenout fakt, že se ve světě každé 100. dítě rodí s poruchou autistického spektra, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.

Vyfoťte se a pošlete nám vaše fotografie v modrém. Může jít o fotku skupinovou, individuální, s kolegy či spolužáky, kamarády nebo s rodinou. Vyfotit můžete také budovu, kterou osvítíte modrým světlem. Nápaditosti se meze nekladou. Jediná podmínka je, aby nechyběla modrá barva! 

Celý článek...
 
Jsme NAUTIS. Žijeme novým vizuálním stylem.
Čtvrtek, 24 Březen 2016 15:04

Jsme NAUTIS a momentálně žijeme novým vizuálním stylem! Po dlouhých diskuzích a názorových výměnách máme nové logo. 

Proč jsme se nakonec rozhodli tak, jak jsme se rozhodli? Jak vnímá samotné logo autor?

To vše a mnohem víc se dozvíte v NAŠEM PŘÍBĚHU.

Sdílejte NÁŠ PŘÍBĚH...

Děkujeme, že jste s námi.

 
NAUTIS vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Koordinátor vzdělávání"
Úterý, 22 Březen 2016 17:25

Národní ústav pro autismus, z.ú.

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

KOORDINÁTOR VZDĚLÁVÁNÍ

Charakteristika vykonávané práce:
• organizační a administrativní zajištění vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost;
• plánování a propagace nabídky vzdělávacího centra NAUTIS;
• spolupráce na tvorbě strategického plánu vzdělávání;
• spolupráce na kompletování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů;
• komunikace s lektory a s cílovými skupinami vzdělávání;
• komunikace s externími partnery a dodavateli;
• tvorba a správa databáze účastníků vzdělávacích akcí;
• monitoring dodržování rozpočtů jednotlivých vzdělávacích akci;
• aktualizace a správa webových stránek vzdělávání a e-learningu.

Celý článek...
 
NAUTIS vyhlašuje 4. ročník ceny "APLAUS"
Pátek, 19 Únor 2016 14:42

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“!

Soutěž se vyhlašuje ve 4 kategoriích:

* děti,
* dospělí,
* lidé s autismem,
* instituce. 

A jak můžete někoho nominovat?

Celý článek...
 
Vláda projednala podnět VVZPO k řešení situace lidí s PAS
Pátek, 12 Únor 2016 17:28

Vláda projednala podnět Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) k řešení situace lidí s PAS. 

Podnět k řešení situace lidí s autismem a jejich rodin v České republice předložil na jednání vlády v pondělí 8. února 2016 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Na vytvoření výchozího materiálu se v rámci odborné skupiny při Úřadu vlády spolupodíleli i naši kolegové z Národního ústavu pro autismus, z.ú. (dříve APLA). Dalším krokem v této iniciativě bude uspořádání kulatých stolů za účasti odborníků z praxe, jejichž výstupem by měla být (jak doufáme a budeme se snažit prosadit)  vypracovaná strategie s konkrétními návrhy řešení a úkoly pro jednotlivé rezorty vlády. Rozhodně budeme usilovat o účast na těchto kulatých stolech a za jednotlivé oblasti vyšleme odborníky, aby svými zkušenostmi a návrhy řešení přispěli ke zlepšení systému péče o lidi s autismem v ČR.

Celý článek...
 
Národní ústav pro autismus vyhlašuje veřejnou soutěž na grafické zpracování logotypu organizace
Středa, 20 Leden 2016 11:27

Národní ústav pro autismus, z.ú. vyhlašuje dne 20. 1. 2016 veřejnou soutěž na grafické zpracování logotypu a základní koncepce vizuálu organizace
 

KDO JSME?

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková veřejně prospěšná organizace, která vznikla transformací Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha na novou právní formu - ústav. V souladu s platnou legislativou dle nového občanského zákoníku jsme hledali novou právní formu, která by lépe vystihovala naši činnost a pozici největšího poskytovatele služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Se změnou právní formy jsme přistoupili i ke změně názvu. Chceme dát tímto veřejnosti najevo, že vstupujeme do nové etapy našeho fungování, že nejen naší prací, ale i názvem, se chceme prezentovat jako profesionální instituce, která zastává pozici lídra systémových změn v péči o lidi s autismem v České republice, že jsme realizátorem komplexního modelu péče o lidi s autismem, největším poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, výcvikovým pracovištěm řady univerzit a špičkovým školicím centrem pro laickou i odbornou veřejnost, že naši pracovníci vykazují bohatou publikační činnost, přednáší na fakultách, významných tuzemských i mezinárodních konferencích a jsou uznávanými odborníky ve svém oboru.

Celý článek...
 
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy nabízí volné místo v chráněném bydlení
Pondělí, 18 Leden 2016 10:01

V chráněném bydlení Můj 1 + 0 pro osoby s postižením Přeštice (Diakonie ČCE) se uvolnil jednolůžkový pokoj v tříčlenné domácnosti.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy proto hledá člověka s mentálním znevýhodněním nebo s lehčí formou autismu, který chce žít samostatněji, ale vzhledem ke sníženým schopnostem v základních životních dovednostech k tomu potřebuje bydlení s asistencí. Asistenti poskytují podporu a pomoc od 7.00 do 20.00 hodin každý den v týdnu a to především v oblastech péče o domácnost, při řešení osobních záležitostí a udržování a navazování sociálních vztahů.     

Celý článek...
 
Pobyt na horách pro rodiny s dětmi s PAS
Pátek, 15 Leden 2016 12:14
 
Vážení rodiče,
 
 
rádi bychom Vám nabídli "Pobyt na horách pro rodiny s dětmi s PAS" s Národním ústavem pro autismus, z.ú.
 
 
Kdy:
Pobyt bude probíhat v termínu jarních prázdnin 7. - 13. 3. 2016.
Příjezd do penzionu je 7. 3. odpoledne, odjezd 13. 3. dopoledne.
 
 
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 8 z 12
Share on Myspace