Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Do práce bez bariér OPPA 2010 - 2012

3_loga_velikost_50.jpg

Evropský sociální fond: Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

  
Projekt vznikl v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Všechny služby v rámci tohoto projektu jsou poskytovány zdarma. Projekt je realizován v Praze, zájemci musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se zde více než polovinu roku zdržovat.

 

HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU je zlepšení přístupu k zaměstnání pro osoby s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, které žijí na území hl.m.Prahy. Jednotlivé aktivity projektu jsou navrženy tak, aby vedly klienta ke vstupu na otevřený trh práce a pomohly mu se na tomto trhu udržet.

 

KOMU JE PROJEKT URČEN: Projekt je zaměřen na lidi s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem a vysoko funkčním autismem ve věku od 17 let, kteří mají zájem uplatnit se a kteří:

  •  dokončili či dokončují vzdělávání a poprvé vstupují na otevřený trh práce
  •  již pracovali, ale v současné době jsou nezaměstnaní

NABÍZENÉ AKTIVITY A SLUŽBY: Všechny služby v rámci tohoto projektu jsou poskytovány zdarma. Klienti, kteří o účast v projektu projeví zájem, absolvují vstupní pohovor vedený pracovním konzultantem. Cílem pohovoru je zjistit potřeby klienta, které souvisejí s jeho uplatněním na trhu práce, Na základě zjištěných potřeb bude zahájeno vypracování individuálního plánu klienta. Individuální plán obsahuje cíle, které chce klient v průběhu účasti v projektu dosáhnout.

Klient se může zúčastnit těchto aktivit:

HLAVNÍ PŘÍNOS PROJEKTU: Klient získá prostřednictvím jednotlivých aktivit a díky nadstandardní podpoře pracovního konzultanta a dalších členů týmu možnost se profesně profilovat a najít vhodné zaměstnání, pro které má předpoklady a které ho bude bavit. Prožívaný úspěch na pracovním poli vede k posilování sebevědomí i získávání důvěry v sebe sama. Během projektu bude s cílovou skupinou dlouhodobě a systematicky pracováno. Budou podchyceny již osoby ve věku 17 let, u kterých prostřednictvím nácviků sociálních dovedností a individuální terapie budou rozvíjeny potřebné dovednosti a základní pracovní návyky. Pro osoby od 18 let bude vedle nácviků sociálních dovedností a individuálních terapií zajištěna příprava na vstup na trh práce.

 

 

 

 

KONTAKT:

  • Eva Gnanová, vedoucí služby sociální rehabilitace, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • Lucie Maršálková, koordinátor projektu, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Share on Myspace