Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Diagnostika

Odborníci diagnózu autismu u nás používají spíše sporadicky. Z důvodu neznalosti problematiky autismu je mnohým dětem s poruchou autistického spektra doposud stanovována chybná diagnóza a tím pádem se jim nedostává péče, kterou potřebují. Mnoho dětí s autismem vzhledem k nesprávné diagnóze dokonce není vzděláváno, velká část dětí i dospělých přežívá na uzavřených psychiatrických odděleních, ačkoliv při správném přístupu to není zapotřebí.

Do centra na specializované vyšetření dochází děti i dospělí lidé na doporučení pediatrů, dětských psychiatrů, neurologů, pedagogů. Vyšetřovány jsou také děti na žádost rodičů. Cílem vyšetření je potvrdit či vyvrátit diagnózu autismu a jemu příbuzných poruch (atypický autismus, dezintegrační porucha, Aspergerův syndrom).
K vyšetřování používáme vysoce specializované škály a dotazníky (CARS, ADI-R, ABC atd.). Pomocí psychologických testů a škál se stanoví mentální úroveň dítěte (standardními i speciálními testy - S-B, Gessel, PEP, APEP atd.). Dalším krokem je seznámení rodičů s charakterem poruchy, prognózou. Následuje návrh efektivní odborné intervence (další vyšetření, školní zařazení, způsob přístupu v rodině).

Výsledkem několikahodinového psychologického vyšetření jsou jasně formulované výstupy a určení další pedagogické a terapeutické strategie. Primárně je nutné rodiče seznámit s obecnou problematikou autismu, vysvětlit principy alternativní komunikace, podat návrhy na úpravu domácího prostředí, poskytnout pomoc při řešení problémů s chováním, doporučit výchovně-vzdělávací zařízení vhodné pro integraci a vzdělávání dítěte v souladu s přáním rodičů a s přihlédnutím k charakteru poruchy. Psycholog doporučí konzultaci dalších odborníků v týmu.

Co přinést na vyšetření:

  1. předchozí zprávy, jsou - li k dispozici (psychologie, neurologie, psychiatrie, ze školy, školky)
  2. fotografie dítěte, je-li k dispozici (nejlépe průkazový portrét; jinak jakoukoli jinou fotografii např. vytištěnou z počítače)
  3. oblíbenou hračku, knihy, předměty dítěte
  4. svačinu pro dítě (je-li třeba)
  5. přezůvky pro dítě i doprovod
  6. kresby dítěte
  7. ukázky školních či předškolních prací dítěte (písmo, počítání apod.)
  8. Dále doporučujeme doprovod k dítěti (mimo rodičů, kteří se účastní vyšetření a konzultace) - ideálně přichází s dítětem tři lidé, v případě nouze možný příchod pouze s jednou osobou.

Doprovod není zapotřebí, pokud dítě vydrží o samotě ve vedlejší místnosti.

Sazebník

Stáhněte si brožuruDiagnostika PAS v APLA Praha (formát pdf)

 
Share on Myspace