Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Depistáž

Depistáž - vytipování dítěte s podezřením na PAS, peciálně pedagogické vyšetření 

Cílová skupina: děti/žáci s podezřením na PAS, pedagogové, rodiče

V případě podezření na PAS provede speciální pedagog depistáž. Ta se skládá z vytipování dítěte, pozorování v přirozeném prostředí, z rozhovoru s učitelem, s rodiči, vyslovení podezření na PAS.

Na jejím základě bude dán podnět k diagnostice PAS. Včasná diagnostika dává rodičům a pedagogům možnost zvolit odpovídající přístup k dítěti/žákovi s PAS a používat vhodné výchovně vzdělávací metody. Speciální pedagog provede u diagnostikovaného dítěte speciálně pedagogické vyšetření, aby zjistil úroveň dovedností v jednotlivých oblastech vývoje. Na základě zjištěných poznatků vypracuje v kooperaci s příslušnou školou a školským poradenským zařízením individuální vzdělávací plán. Pro rodinu vypracuje záznam z vyšetření, na jehož základě se rodina dozví, jaké dovednosti je třeba rozvíjet a upevňovat.

KONTAKT: Pavla Čížková, telefon: 606 729 672, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 
Share on Myspace