Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Sociální rehabilitace a podporované zaměstnávání

Posláním služby sociální rehabilitace NAUTIS je pomoci člověku s PAS rozvíjet se v těch oblastech sociálních dovedností, které on sám pokládá za důležité, a jejichž zvládnutí mu pomáhá v samostatném a nezávislém životě v rámci společnosti.

Služba je určena osobám s PAS od 15 let věku.

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytována zdarma.

Co nabízíme: 

1) Individuální poradenství

Program podporovaného zaměstnávání - podpora při hledání a udržení zaměstnání, nácviky odpovídajících pracovních dovedností, podpora při zapracování na konkrétním pracovním místě (pracovní asistence)

Základní sociální poradenství - zprostředkováváme informace ze sociální oblasti (kde a jak žádat o ID, příspěvek na péči, dávky soc. podpory, jak vyplňovat formuláře přes internet atd.)

Individuální nácviky sociálních dovedností - nacvičování důležitých dovedností nezbytných pro samostatný život, samostatný pohyb a orientaci (trénování verbální i neverbální komunikace, telefonování, nakupování, cestování, vyplňování dokumentů…)

2) Denní centrum

Otevřeno ve středu od 10 do 15 hodin.

V Denním centru může uživatel služby smysluplně a strukturovaně trávit svůj čas. Za podpory asistenta se může zlepšovat ve svých pracovních dovednostech a upevňovat žádoucí sociální návyky, jako je pravidelně a včas docházet do zaměstnání, odvést zadaný úkol, zažít si strukturu pracovní doby a střídat pracovní činnosti a přestávky. V Denním centru Bohnice mají lidé s PAS možnost vyzkoušet si jednoduché administrativní práce (skartace, laminace, zakládání do obálek, práce na PC, apod.), a to v chráněném a klidném prostředí.

3) Skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností

Kurz s názvem „ASertivně do života“ je určen dospělým lidem s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem (od 15 let), kteří by se chtěli zdokonalit v užívání sociálních, asertivních a komunikačních dovedností, ať už v běžném životě nebo na pracovišti.

Probíhá: 1 x 14 dní, v úterý od 17:15 do 18:45 (Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8)

4) Kurz vaření a hospodaření

Kurz je určen všem, kdo rádi vaří, nebo se to chtějí naučit. Účastníci se střídají v přinášení receptů, které za pomoci lektora a ostatních společně připraví a výsledný pokrm zkonzumují.

Probíhá: V pondělí od 15:00 do 17:30 (Denní centrum NAUTIS - Ústavní 102, Praha 8 - Bohnice, 2. patro)

5) JOB club

JOB club je poradenský program, jehož cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k získání orientace a uplatnění na trhu práce, a to nácvikem pracovních a jiných „soft“ dovedností.

Probíhá: 1 x 14 dní, v pondělí od 18:00 do 19:00 (Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8)

6) Kurz seznamování

Náplní kurzu seznamování je praktický nácvik komunikačních dovedností vedoucích k navázaní a udržení kamarádského nebo partnerského vztahu.

Probíhá: 1 x 14 dní, v pondělí od 18:00 do 19:00 (Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8)

Čas a místo poskytování služby:

Služba sociální rehabilitace je poskytována obvykle v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin, a to na adrese:

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS
Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8
 
V tererénní formě (pracovní asistence, nácviky cestování, apod.) je služba poskytována na území Prahy a Středočeského kraje.
 
Způsob objednání a průběh prvního setkání:
 
Pro objednání do služeb spadajících do sociální rehabilitace kontaktujte:
 
Mgr. Štěpán Hejzlar
Vedoucí oddělení sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání
 
Vedoucí služby se zájemcem o službu naplánuje osobní schůzku na středisku (cca 60 min), jejíž cílem je předat informace o službě SR, zmapovat cíle potřeby zájemce o službu a zvážit, zda tyto cíle a potřeby můžeme v rámci služby naplnit.

 

Pracovníci sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání:

Štěpán Hejzlar - vedoucí služby, pracovní konzultant
Dominika Linhartová - pracovní konzultantka, lektorka kurz vaření a hospodaření
Klára Němcová - pracovní konzultantka, pracovnice Denního centra, lektorku kurzu seznamování a JOB klubu
Šimon Plecháček - sociální pracovník

 

 
Share on Myspace