Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Sociální rehabilitace a podporované zaměstnávání

Posláním služby sociální rehabilitace NAUTIS je pomoci člověku s PAS rozvíjet se v těch oblastech sociálních dovedností, které on sám pokládá za důležité, a jejichž zvládnutí mu pomáhá v samostatném a nezávislém životě v rámci společnosti.

Služba je určena osobám s PAS od 15 let věku.

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytována zdarma.

Co nabízíme: 

1) Individuální poradenství

·        Program podporovaného zaměstnávání
Podpora při hledání a udržení zaměstnání, nácviky odpovídajících pracovních dovedností, podpora při zapracování na konkrétním pracovním místě (pracovní asistence), komunikace se zaměstnavatelem.

·        Individuální nácviky sociálních dovedností - nácviky dovedností nezbytných pro samostatný život, pohyb a orientaci (verbální i neverbální komunikace, telefonování, nakupování, cestování, vyplňování dokumentů, apod.)

·        Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím V případě potřeby poskytujeme doprovod a podporu při jednání na úřadech, při návštěvě lékaře, apod.

·        Základní sociální poradenství
Informace a rady, jak uplatňovat svá práva a nároky při jednání na úřadech, např. při vyřizování příspěvků a dávek pro zdravotně postižené (průkaz TP, ZTP, ZTP/P, příspěvek na péči, invalidní důchod), dávek státní sociální podpory a hmotné nouze

 

2) Denní centrum

V Denním centru může uživatel smysluplně a strukturovaně trávit svůj čas. Za podpory pracovníka SR se může zlepšovat ve svých pracovních dovednostech (jednoduchá administrativa, skartace, laminace, zakládání do obálek, práce na PC, apod.) a upevňovat žádoucí sociální a komunikační návyky. Cílem Denního centra je připravit uživatele pro výkon zaměstnání, ať už na otevřeném nebo chráněném trhu práce.

KDY: čtvrtky od 09:00 do 14:00

KDE: Denní centrum NAUTIS (Ústavní 102 Praha 8 - Bohnice, 2. patro)

 

3) Skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností

Setkání jsou určena lidem s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem (od 15 let věku), kteří se chtějí zdokonalit v užívání sociálních, asertivních a komunikačních dovedností, ať už v běžném životě nebo na pracovišti.

KDY: 1 x za 14 dní, v úterý od 10:15 do 10:45 (dopolední skupina) nebo od 17:15 do 18:45 (večerní skupina)

KDE: Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS (Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8)

 

4) Kurz vaření

Kurz je určen všem, kdo rádi vaří, nebo se to chtějí naučit. Účastníci se střídají v přípravě receptů, které za pomoci lektorky a ostatních účastníků společně připraví a výsledný pokrm zkonzumují. Součástí kurzu je i společné nakupování potřebných surovin.

KDY: 1 x za 14 dní, v pondělí od 16:00 do 18:00

KDE: Denní centrum NAUTIS (Ústavní 102 Praha 8 - Bohnice, 2. patro)

 

5) Praktické nácviky péče o domácnost

Nácviky jsou určeny lidem s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem (od 15 let věku), kteří by se rádi zdokonalili v oblastech: obsluha běžných spotřebičů, základní technické dovednosti, praní & žehlení, úklidové práce & třídění odpadu, základy šití, skládání nábytku dle návodu, a dalších dle potřeb účastníků.

KDY: 1 x za 14 dní, v úterý od 17:30 do 19:00

KDE: Denní centrum NAUTIS (Ústavní 102 Praha 8 - Bohnice, 2. patro)

 

6) Kurz seznamování

Náplní kurzu seznamování je praktický nácvik komunikačních dovedností vedoucích k navázání a udržení kamarádského nebo partnerského vztahu.

KDY: 1 x 14 dní, v pondělí od 18:00 do 19:00

KDE: Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS (Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8)

 

Čas a místo poskytování služby:

Služba sociální rehabilitace je poskytována obvykle v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin, a to na adrese:

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS
Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8
 
V tererénní formě (pracovní asistence, nácviky cestování, apod.) je služba poskytována na území Prahy a Středočeského kraje.
 
Způsob objednání a průběh prvního setkání:
 
Pro objednání do služeb spadajících do sociální rehabilitace kontaktujte:
 
Mgr. Štěpán Hejzlar
Vedoucí oddělení sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání
 
Vedoucí služby se zájemcem o službu naplánuje osobní schůzku na středisku (cca 60 min), jejíž cílem je předat informace o službě SR, zmapovat cíle potřeby zájemce o službu a zvážit, zda tyto cíle a potřeby můžeme v rámci služby naplnit. 
 
Share on Myspace