Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Cenu Nadace O2 v hodnotě 1 milionu korun získaly tři organizace APLA
Napsal uživatel Barbora Perknerová   
Čtvrtek, 27 Leden 2011 13:20
nadaceo2_b.jpg Nadace O2 v Národním muzeu v Praze slavnostně vyhlásila devátého nositele Ceny Nadace O2 . Letošním vítězem se stala APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem (konkrétně 3 regionální organizace v Praze, jižních Čechách a na jižní Moravě). Cena Nadace O2 představuje speciální ocenění ve výši 1 milionu korun pro projekt, který správní radu nadace zaujal svou snahou měnit zavedené společenské zvyklosti a otevírat tabuizovaná společenská témata.

“Autismus je v České republice stále na okraji zájmu, přestože jde o naléhavý zdravotní problém. Proto jsme se letos rozhodli ocenit organizaci, která se pomoci lidem s autismem věnuje systematicky řadu let a její odborníci dokáží autismus správně a včas diagnostikovat,“ říká Jiří Šuchman, předseda správní rady Nadace O2 a ředitel pro veřejné vztahy společnosti Telefónica O2 Czech Republic. „Částkou jeden milion korun chceme oceněné organizaci poskytnout jistou stabilitu, podpořit rozvoj a rozšíření jejích služeb a přispět k osvětě v této oblasti,“ dodal Šuchman.

Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a komunikace. Tato diagnóza ovlivňuje mnohé oblasti života člověka a navenek se projevuje nestandardním chováním, které okolí nechápe, a které má závažný dopad na jedince i jeho rodinu.

„Velmi si vážíme toho, že Nadace O2 vyzdvihla důležitost a potřebnost naší činnosti,“ říká paní Magdalena Čáslavská, výkonná ředitelka APLA Praha, střední Čechy. „1 milion korun využijeme na poskytování služeb rodinám dětí s autismem v regionálních organizacích APLA na jižní Moravě, v jižních a středních Čechách a také v Praze. Část financí použijeme na vytvoření ucelené standardizované metodiky poskytování služeb APLA, abychom všem našim klientům mohli garantovat stejně vysokou kvalitu našich služeb ve všech našich střediscích. Bude to další systémový krok k ještě vyšší profesionalizaci našich služeb,“ dodává Čáslavská. 

nadaceo2_a.jpg


 
Share on Myspace