Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Celotřídní programy zaměřené na spolužáky dětí s PAS

Integrace žáka s PAS do kolektivu - celotřídní programy zaměřené na spolužáky dětí s PAS do kolektivu, prevence šikany.

Cílová skupina: žáci s PAS, spolužáci, pedagogičtí pracovníci

Žáci s PAS často nejsou schopni přenést naučené dovednosti z domova do jiného prostředí. Mohou mít potíže začlenit se do kolektivu a stávají se středem pozornosti a terčem násilí či provokativního chování ze strany spolužáků.

Neznalost vede často děti k projevům násilí, neboť si nevědí se vzniklou situací rady a řeší jí nevhodným násilným chováním. Šikanování, posměch i pasivní vyčleňování dítěte z kolektivu vede u dětí s PAS velmi často k sebepodhodnocování, depresím i sebevražednému chování. Cílem je pomoci těmto žáků s integrací do běžného kolektivu a vytvořit inkluzivní prostředí ve třídě. Integrace se týká celého školního kolektivu. Pro třídní kolektiv bude realizována přednáška a další aktivity, zahrnující také prevenci sociálně patologických jevů. V diskusi budou rozebírány situace, které ve třídě ve vztahu k žákovi s PAS nastávají, resp. mohou nastat a jak se v těchto situacích chovat.

KONTAKT: PhDr. Lucie Bělohlávková, telefon: 774 201 311 email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Share on Myspace