Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Autismus a vzdělávání OP LZZ 2010 - 2012

 

 oplzz_pasek

 

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti práce s lidmi s autismem a na vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra. Projekt je financován z ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Všechny aktivity nabízené v rámci projektu jsou zdarma.       

 

HLAVNÍM CÍLEM projektu je zvýšit znalosti a dovednosti pracovníků v soc. službách a osob pečujících o osobu blízkou s poruchami autistického spektra (PAS) a tím přispět k začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Dalším cílem je odstranění bariér v přístupu ke vzdělání a k zaměstnání osob pečujících cestou zajištění vzdělávání.

CÍLOVÉ SKUPINY jsou pracovníci v sociálních službách a osoby pečující o osobu blízkou. Projekt bude realizován ve třech krajích - Středočeském, Plzeňském a Ústeckém v letech 2010 -2012.

 

PRO OSOBY PEČUJÍCÍ O OSOBU BLÍZKOU budou vytvořeny a akreditovány dva kurzy, kurz pro osoby pečující o dítě předškolního a mladšího školního věku a kurz pro osoby pečující o dítě staršího školního věku, dospívající a dospělé. Cílem kurzů je seznámit účastníky s problematikou péče o lidi s autismem v rodině. Získají základní souhrn informací, které je možné ihned prakticky využít při výchově dětí či osob s poruchou autistického spektra.  další informace

V současnosti nabízíme dva kurzy pro osoby pečující o osobu blízkou s PAS:

1. Péče o dítě (do 8 let) s poruchou autistického spektra, termín: 4. -5.9.2012 (dvoudenní kurz) - přesunut  na říjen

2. Péče o osobu (nad 8 let) s poruchou autistického spektra, termín: 9.,10. a 11. listopad 2012 (třídenní kurz)

Pro účastníky kurzů nabízíme asistenci u dětí nebo osob s PAS zdarma. Asistenci zajišťují  odborně proškolení asistenti, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi i dospělými s PAS. POKUD MÁTE O NABÍZENÉ KURZY ZÁJEM, POŠLETE PROSÍM VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU NA EMAILOVOU ADRESU:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Přihlášku ke stažení naleznete zde: prihlaska_pro_osoby_pecujici.doc

 

PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH bude vytvořeno a akreditováno sedm prakticky zaměřených kurzů pro práci s lidmi s autismem. Kurzy zahrnují nácvik alternativní komunikace, pracovního chování pomocí metodiky strukturovaného prostředí a odstraňování problémového chování pomocí kognitivně behaviorální terapie či výcvik ve fyzických restrikcích a v předcházení agresivnímu chování. Pro potřebu kurzů budou vytvořeny metodické materiály. Kurzy se budou konat v konkrétním zařízení sociální péče a zúčastní se ho zaměstnanci tohoto zařízení. Jejich společným jmenovatelem je snaha o zkvalitnění péče o osoby s autismem v pobytových zařízení sociálních služeb. Pracovníci v sociálních službách budou mít možnost prohloubit své teoretické znalosti a obohatit praktické dovednosti. další informace

 

Pro potřebu kurzů budou vytvořeny metodické materiály.

  • Příběhy lidí s autismem
  • Krizové scénáře
  • Poruchy autistického spektra a mentální retardace, sexualita a vztahy
  • Metodika sebeobslužných dovedností
 
Share on Myspace