Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Odborná literatura

aspergeruv_syndrom.gif

Attwood, T. Aspergerův syndrom. Praha: Portál, 2005. Odborná knihovna APLA Praha

Aspergerův syndrom patří do skupiny poruch autistického spektra. V České republice vychází kniha Tonnyho Attwooda jako první monografie o Aspergerově syndromu.autismus_a_hra.gifBEYER, J.; GAMMELTOFT, L. Autismus a hra, Portál, 2006.

Autoři nabízejí popis a vysvětlení od teoretických základů po praktické vzdělávací intervence. Kniha poskytne rodičům i odborníkům návody, jak naplánovat a připravit herní aktivity.

 

podporovane_zam.jpg 

Bělohlávková L., Gnanová E., Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem , APLA 2008

 

 zacispas.jpg

 Bělohlávková L., Vosmik M., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole , Portál 2010

Možnosti integrace na ZŠ a SŠ Praktická metodická příručka se věnuje problematice individuální integrace žáků a studentů s poruchami autistického spektra, zvl. Aspergerovým syndromem, popř. s HFA – vysocefunkčním autismem, na druhém stupni ZŠ, na osmiletém gymnáziu a na střední škole. Autoři shrnují nejnovější poznatky o poruchách autistického spektra, charakterizují možnosti integrace a v návaznosti na ně popisují nejčastější úskalí, která se mohou při integraci objevit. Osobní zkušenosti autorů se prolínají s konkrétními kazuistikami studentů integrovaných na osmiletém gymnáziu.  

vychova_s_as.gifBoyd B.: Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem, Portál 2011
200 tipů a astrategií
Kniha tvoří komplexního průvodce výchovou dítěte s Aspergerovým syndromem (AS). Autorka, matka chlapce s AS, doporučuje 200 výchovných tipů, strategií a her, jež mohou pomoci překonat obtížné výchovné momenty, které výchovu dítěte s AS provázejí. Rodičům, ale i všem, kteří se na výchově těchto dětí podílejí, autorka radí, co dělat, aby se dítě s AS cítilo milováno a přijímáno, jak ho naučit sociálním a emocionálním dovednostem, jak zvyšovat jeho motivaci, co dělat, aby dítě uposlechlo apod. Brenda Boyd je vystudovaná právnička, pracuje pro National Autistic Society. Se svojí rodinou žije v Severním Irsku.

_fotocache_small_9788073672355.jpg

Clercq Hilde de: Mami, je to člověk nebo zvíře? , Portál 2007

Pro rodiče i odborníky je často obtížné porozumět myšlení dětí s autismem. Hilde De Clercq, jejíž syn Thomas má autismus, nabízí velmi autentický a zároveň srozumitelný pohled na dětský autismus. 

 

jun.zvladani_agrese.jpg

ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Portál, 2008
Zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb. Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče), kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10). Cenné informace zde však mohou nalézt i učitelé nebo rodiče, přestože se ve školách a v rodinách k agresivnímu chování přistupuje jinak než v těchto zařízeních. Kniha je koncipována jako sborník sestavený odborníky, kteří poskytují ucelený náhled na zvládání problémového chování, a je určena pro využití v praxi. Popisuje specifika diagnóz mentální retardace, autismu a duálních diagnóz, věnuje se kognitivně behaviorální terapii agresivního chování, nácvikům funkční komunikace a pracovního chování. Autoři se zabývají také otázkou farmakoterapie a na problematiku zvládání problémového chování nahlížejí i z pohledu české legislativy. Kniha je určena zaměstnancům center nebo domovů sociálních služeb, rodičům, učitelům, psychologům i psychiatrům. PaedDr. Věra Čadilová je speciální pedagožka ve třídě pro děti s autismem. PhDr. Hynek Jůn je kognitivně behaviorální terapeut. PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., je klinická psycholožka, která se specializuje na práci s dětmi s poruchami autistického spektra (Poruchy autistického spektra, Portál 2006). Všichni autoři se problematikou autismu a mentální retardace zabývají dlouhodobě, věnují se přednáškové činnosti, pořádají řadu kurzů a seminářů a poskytují poradenské služby. Působí v Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA), která se svými činnosti zaměřuje na všestrannou pomoc lidem s autismem a jejich rodinám.

cadilova.zampachova_strukturovane_uceni.jpg


Čadilová, Žampachová: Strukturované učení , Portál 2009

Kniha shrnuje dosavadní zkušenosti s metodikou strukturovaného učení v Česku.(recenze)

 

sikana_deti.jpgDubin, N.: Šikana dětí s poruchami autistického spektra, Praha, Portál 2009
Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním; nechápou význam, který se skrývá „za slovem“, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků. Autor vysvětluje, proč se děti s poruchou autistického spektra stávají obětí šikany a nabízí různé strategie, jak jim pomoci čelit násilnému chování. Radí učitelům a vychovatelům, jak tyto lidi co nejvíce podpořit, a zabývá se i osobností útočníka a svědků. Knihu uvítají speciální pedagogové, školní i poradenští psychologové, vychovatelé i učitelé, kteří mají v péči dítě s poruchou autistického spektra, rodiče a zájemci o problematiku. N. Dubin vystudoval speciální pedagogiku, psychologii a komunikaci. Před čtyřmi lety mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Přednáší a snaží se aktivně pomáhat lidem s touto poruchou.

_fotocache_small_9788073673901.jpg

Emerson Eric, Problémové chování u lidí s mentální retardací , Portál 2008

Těžká mentální retardace a autismus často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky. Takové chování nepříznivě ovlivňuje zdraví a bezpečnost jak člověka s postižením, tak pečujícího. V knize autor shromáždil vyčerpávající přehled nejnovějších poznatků o charakteru, epidemiologii a příčinách problémového chování způsobeného mentální retardací a zároveň poskytuje cenné vodítko, jak v konkrétních situacích zasáhnout. Kniha je nezbytnou pomůckou pro psychology, psychiatry, speciální pedagogy a další pracovníky pečující o lidi s mentální retardací a s autismem. Prof. E. Emerson je zkušeným odborníkem v oblasti mentální retardace. Aktivně provádí řadu výzkumů a o mentální retardaci přednáší na univerzitách. Knihu po odborné stránce lektoroval PhDr. Hynek Jůn, terapeut APLA.

 
autismus_zdr.aspekty.gif

Gillberg, Ch.; Peeters, T. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál, 1998. 

Těžištěm knihy jsou praktické návody, jak reagovat na problémy, které se mohou vyskytnout při výchově a vzdělávání dětí s autismem. Publikace vychází z nejnovějších vědeckých poznatků.

 

autismus_u_dospivajicich.gif HOWLIN, P. Autismus u dospívajících a dospělých, Praha: Portál, 2005.

Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se například komunikačních obtíží, rituálů a obsedantního chování, vzdělávání, pracovního uplatnění, sexuálních vztahů a psychiatrických komplikací. V každé kapitole jsou kazuistiky, které ukazují možné těžkosti a způsoby, jak je lze řešit. (recenze)


detsky_autismus_hrdlicka.gifHRDLIČKA, M.; KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha: Portál, 2004.

Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají.

 

moc.pomoc.jpg

 JŮN, H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a zdravotnictví , Portál 2009.
Agresivní chování, napadání ostatních klientů i sebezraňování, které může vést i k těžkým zraněním, má řadu příčin. Někdy vychází z podstaty handicapu, jindy ho může vyvolat chování lidí z okolí. Kniha, která vychází z principů kognitivně-behaviorální terapie, se zabývá tím, jak mohou ošetřovatelé, vychovatelé a další lidé, kteří pracují s lidmi s problémovým chováním, změnit své chování tak, aby nevyvolávali problémové chování svých klientů. Knihu ocení speciální pedagogové, psychologové, psychoterapeuti, lidé pracující v zařízeních pro klienty s handicapem, zdravotnický personál psychiatrických klinik (tzv. neklidových oddělení). PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., je předsedou organizace APLA Praha. Zabývá se kognitivně behaviorální terapií problémového chování.

 hry_a_a_zabavne_cinnosti.gifMOOR, J.: Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem, Portál, 2010
Dítě s autismem mívá poměrně omezené zájmy, které se navíc liší od zájmů jeho zdravých vrstevníků. Zaujetí repetitivními činnostmi, malá tolerance vůči změnám a ulpívání na leckdy nepochopitelných rituálech a rutinách se projevuje i v jeho hře, která mívá často charakter prosté manipulace s předměty. Hry a zájmové aktivity je proto třeba přizpůsobit potřebám a možnostem dítěte s poruchou autistického spektra. Kniha Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem představuje velkou řadu aktivit, které jsou upraveny „na míru“ schopnostem a vidění světa dětí s autismem. Julia Moor je psycholožka a učitelka, pracovala s dětmi s poruchami učení a s autismem. Její syn má diagnostikovaný vysokofunční autismus.

PEETERS, T. Autismus, od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha: Portál, 1998.

_fotocache_mid_9788073674243.jpg
RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem. Praha: Portál, 2006.

Autorka srozumitelně vysvětluje, jak lze metodu aplikované behaviorální analýzy využít ke zlepšení sebeobslužných dovedností dětí s autismem jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. 

  antropolozka.gif SACKS, O. Antropoložka na Marsu. Praha, Dybbuk, 2008

 

 

muz_ktery_si_pletl.jpg SACKS, O.:Muž, který si pletl manželku s kloboukem, Praha, Dybbuk, 2008
Neuvěřitelné příběhy a podivné případy lidí s neurologickou nebo psychickou odchylkou

 

 

SCHOPLER, E. Příběhy dětí s autismem. Praha: Portál, 1999,


SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B.
Autistické chování. Praha: Portál, 1997.

SCHOPLER, E.; REICHLER, R. J.; LANSINGOVÁ, M.
Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha: Portál, 1998.

thorova_pas.jpgThorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha, Portál, 2006.

Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění – poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha.

 

pas_vcasna_dg.jpg Thorová K., Poruchy autistického spektra - včasná diagnóza brána k účinné pomoci, APLA 2006

 

 

skolni_pas.jpg Thorová K., Školní pas pro děti s PAS, APLA 2007 

 

 


vyjimecne.deti.gif Thorová K., Výjimečné děti, APLA 2007

 

 

_fotocache_mid_9788073676001.jpg WILLIAMS, D. Nikdo nikde, Portál, 2009

Nevšední životopis dívky s autismem. 

 

 autisticke-mysleni.jpgVERMEULEN, Peter: Autistické myšlení. Praha, Grada 2006

Kniha je určena psychologům, speciálním pedagogům, studentům příslušných oborů a měla by jim napomoci nalézt cestu k pochopení myšlení dětí a dospělých lidí s autismem. Čtenář si rozšíří vědomosti o podstatných tématech jako je sociální chování a identita lidí s autismem, komunikace, zájmy, smysl pro humor, schopnost řešit problémy atp. Výklad je doplněn velkým množstvím kazuistik.

 
Beletrie a výpovědi rodičů

 

elling.jpgAmbjørnsen, Ingvar: Elling - Pokrevní bratři /Brødre i blodet/, Doplněk, 2007

Nadprůměrně inteligentní, sečtělý, literárně nadaný Elling a mentálně jednodušší, nemluvný a přímočarý Kjell Bjarne, dva téměř čtyřicetiletí přátelé, z nichž jeden má autismus a druhý sociální fobii, se znají z psychiatrické kliniky. Po propuštění dostávají od magistrátu města Oslo byt a s ním šanci opustit vlastní uzavřený svět a začlenit se do „normálního" života. K věcem kolem sebe mají specifický vztah, a tak i přes pomoc sociálního pracovníka je jejich střetávání s každodenní realitou komplikované; běžné záležitosti jako zvednout telefon, vyjít na ulici, nakoupit, sednout si do restaurace či oslovit neznámou ženu jim činí značné potíže - že dochází k řadě komických situací je nasnadě. Na účet hrdinů se však nesmějeme, naopak velmi dobře rozumíme jejich strachu z lidí, osamocenosti i touze po lásce a přátelství. Všudypřítomný jemný humor a lidskost jsou největšími devizami příběhu. 

pestrostini.gifBrauns, A.: Pestrostíny a netopýři, Portál 2011

Kniha poskytuje unikátní pohled zevnitř do stále málo probádaného světa autismu. Skrze bizarní, často humorné obrazy autor mapuje své originální a autistickým viděním světa ovlivněné složité objevování dětství a mládí. Postupná ztráta vnímání tváří, slov a souřadnic bezprostředního okolí vede k izolaci Axela-dítěte od svých rodičů a bratra, k osamocenému hraní si na okraji pískoviště, a nejlépe ve sklepě v „domě s dvorem“. Směs literární citlivosti a okleštěného, „nechápavého“ jazyka umí autor využít k novému pojmenování reality, která se lidem z druhé strany („pestrostínům“ a „netopýrům“) jeví jako běžná a normální. Biografický text tak dosahuje netušeného uměleckého a literárního efektu a postupně vtáhne čtenáře do pestrobarevného, byť uzavřeného světa „jiného druhu“. Autor pracoval na tomto románu 17 let. V roce 2000 za něj získal Cenu za literaturu města Hamburk a román se následně stal bestsellerem. Axel Brauns pochází z Hamburku, studia ekonomie a práva zanechal a začal se věnovat spisovatelství. Přestože byl od dětství postižen Aspergerovým syndromem, navštěvoval kurzy psaní a usilovně pracoval na svém prvním románu. V roce 2000 založil literární salón. Od roku 2002 pracuje také jako daňový poradce.

dopisy_samovi.gif

 

Gottlieb, Daniel: Dopisy Samovi, nakl. Pavel Dobrovský - BETA, 2008

„Milý Same, můj život se změnil v okamžiku, kdy ses narodil.“ Takto začíná pozoruhodná kolekce dvaatřiceti důvěrných a citem nabitých dopisů, které Dan Gottlieb napsal svému vnukovi Samovi. Upřímně a otevřeně probírají stejné problémy, jimž – každý svým způsobem – čelíme všichni. Jejich čtení inspiruje a dojímá zároveň. Ačkoliv jsou témata dopisů univerzální, dopisy čerpají z velice osobního zdroje zkušeností. Dan Gottlieb je od autonehody, která ho před pětadvaceti lety málem stála život, ochrnutý od krku dolů. Jeho vnukovi Samovi byla ve věku čtrnácti měsíců diagnostikována pervazivní vývojová porucha, tj. závažná forma autismu. Dan tyto dopisy psal v naději, že si je Sam jednoho dne dokáže přečíst a jejich prostřednictvím tak svého dědečka pozná. Přesto však v dopisech nenajdete stopu po sebelítosti nebo bolestínství. Tryská z nich čistá prarodičovská láska, pochopení, zájem a moudrost. Jsou lekcemi pro život. Pojednávají o vycházení s rodiči, o škole, o zamilovanosti, o zklamání, radosti i dosažení osobního úspěchu. Dopisy prozrazují pronikavou inteligenci a tvrdě zaslouženou schopnost vcítit se. Osvětlují okamžiky, jež jsou společným bohatstvím muže a chlapce. Danův konejšivý hlas tolerance, naděje a zkušeností inspiruje a obdivuhodně připomíná, že bez ohledu na své schopnosti i svá omezení se na vytváření našeho lidského světa spolupodílíme všichni.

 

mily_gabrieli.jpg

Freihow, Halfdan W.: MIlý Gabrieli, Kalich 2010

Milý Gabrieli je dopis otce svému synovi s autismem. Otec se snaží pochopit a s láskou Gabrielovi vysvětlit, proč a v čem je jiný než ostatní děti. Synův autismus jej plní nekonečným smutkem, ale i pýchou nad tím, jak jeho syn dokáže se svým handicapem zápasit.
Ty sám jsi také tak trochu paradox, složitý, nevypočitatelný a náročný, nikdy se s tebou člověk nenudí, vždycky něčím překvapíš a není ti snadné rozumět. Jsi jako sám jazyk, Gabrieli.
Kniha Milý Gabrieli je autorova prvotina. Dočkala se skvělých kritik a byla přeložena do mnoha světových jazyků.

 

kam_jdeme.jpg

 

Jean - Louis Fournier : Kam jedeme, tati? - cPress, 2009

Jean-Louis Fournier napsal s nadhledem a cynickým humorem hořký příběh svých dvou těžce tělesně i duševně postižených synů. Vzpomínky a příhody, často popisované jen na několika řádcích a vždy s brilantní pointou, téměř vždy zamrazí v zádech. Kniha byla oceněna v roce 2008 cenou Prix Femina, porotou složenou výhradně z žen, ale její příběh dojme každého, kdo má vlastní děti nebo zkušenosti s lidmi s handicapem.

 

O me rodine a jinych mimozemstanechKathy Letteová: O mé rodině a jiných mimozemšťanech Jota, 2012
Když Lucy manžel opustil krátce poté, co byl u jejich syna Merlina diagnostikován autismus, stal se Merlin středobodem jejího života. Musí  se potýkat  s radostmi i strastmi výchovy excentrického, úžasného, ale někdy nesnesitelného dítěte…Legrační a zároveň dojemný román o tom, jak udržet rodinu pohromadě, když se člověku celý svět rozpadá před očima.

 http://www.jota.cz/pro-zeny-s-nadhledem/o-me-rodine-a-jinych-mimozem-stanech/

Jednou v pátek po vyučování jsem spěchala ke svému autu, abych mohla vysvobodit další z řady vyčerpaných asistentek, když jsem zpozorovala nějakou matku tiše vzlykající u vchodu do vedlejší soukromé školy. Srdce se mi sevřelo. Instinktivně jsem vycítila, že i ona musí mít dítě, které nějak nezapadá mezi ostatní. Cítila jsem pochopení pro její bolest a obavy, a rozběhla jsem se k ní s otevřenou náručí. „Co se děje?“ zeptala jsem se plná soucitu.
„Můj syn…je mu pět.“
„Ano?“ Konejšivě jsem jí položila ruku na paži.
„Nejde mu francouzština.“
Měla jsem najednou obrovskou chuť nasednout do svého auta a několikrát nacouvat přímo do ní. A víte co? Porota složená z matek dětí se speciálními potřebami by mě osvobodila.
 

 

podivny_pripad_se_psem.gifHaddon, M.: Podivný případ se psem (The Curious Incident of the Dog in the Night-time), Argo, 2004.

Román Podivný případ se psem z roku 2003, který byl zvolen knihou roku v rámci prestižní Whitbreadovy ceny, přinesl svému autorovi Marku Haddonovi největší kritický i čtenářský úspěch. Hlavním hrdinou je chapec Christopher, který má Aspergerův syndrom. Po vzoru Sherlocka Holmese se rozhodne vypátrat vraha sousedčina pudla. Pátrání, které Christophera přinutí opustit známý svět a zavede ho až do Londýna, nabízí čtenáři fascinující, zábavný i dojemný náhled do světa lidí s poruchou autistického spektra.

zivot_za_sklem.jpg


Lawson, Wendy: Život za sklem, Portál 2009

Osobní výpověď ženy a Aspergerovým syndromem. Svět člověka s poruchou autistického spektra je plný zmatku a nepochopení toho, co se kolem něj děje. Wendy Lawson nabízí pohled na život s Aspergerovým syndromem. Představuje běžné životní situace a vysvětluje, jak je vnímá a jak na ně reaguje. Kniha ukazuje, jak se dá předejít problémovým situacím v soužití s člověkem, který má Aspergerův syndrom. Kniha je určena speciálním pedagogům, psychologům, rodičům a přátelům lidí s Aspergerovým syndromem i s dalšími poruchami autistického spektra.

 

jakjsemseptala.jpgLinhartová, E.: Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí, Nová Forma 2010

jedinělou formou psaná kniha o autismu, o vrozené vývojové poruše sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje nejen všechny složky osobnosti člověka, ale zasahuje významným způsobem i do života blízkých osob lidí s touto diagnózou. S nekonečnou, stále se opakující psychickou zátěží se matky a otcové dětí s autismem vyrovnávají někdy s většími, jindy s menšími potížemi a právě jim je věnován první díl knihy s názvem:

DÍL I. - Perpetuum autile: mozaika nevšedních zážitků rodičů dětí s autismem otevírá dveře do zákulisí jejich světa. Drink nadějí, zoufalství, pocitů viny z vlastního selhání, to vše okořeněné černým humorem autorky, matky třináctileté Marianky, dívky s autismem. Následuje DÍL II. - Marianka sděluje: Třináctiletá dcera autorky, Marianka, vám svým nezaměnitelným způsobem vysvětlí, co je a co není důležité a proč je divné, že nejste jako ona...Knihu je možné objednat přímo u autorky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

me_dite_ma_autismus.jpgPátá, Perchta Kazi: Mé dítě má autismus, Grada 2007

Knihu Mé dítě má autismus věnovala autorka, sama matka dítěte s autismem, všem rodičům, kteří vychovávají děti s touto diagnózou.  Matka dítěte s autismem poodhaluje čtenáři každodenní starosti i radosti péče o svého chlapce, popisuje problémy, se kterými se jako rodič setkala při výchově a vzdělávání svého syna.

 

 

 
Autismus ve filmu

snowcake.jpg

 

 

Sněhový dort /Snow Cake/, Drama, Velká Británie / Kanada, 2006, 112 min

zamilovani_blazni.jpg

 

 

Zamilovaní blázni  /Mozart and the Whale/, Komedie / Drama / Romantický, USA, 2005, 90 min

rain-man.jpg

 

 

Rain Man /Rain Man/ Drama, USA, 1988, 133 min

 

adam.jpg

 

 

Adam /Adam/ Drama/Romantický, USA, 2009, 99 min

 

marathon.jpg

 

Malaton /Marathon/, Drama / Sportovní, Jižní Korea, 2005, 117 min

 

 

 

maryamax.jpeg

 

Mary a Max , animovaná komedie, Austrálie, 2009, 89 min.