Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

APLA vyhlašuje ceny „APLAUS“ - nominovat můžete i vy!

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“!

„APLAUS“ je soutěžně - edukativní projekt,  který vyhlásila APLA Praha, střední Čechy, o.s., a jehož 1. ročník právě startuje. 

 

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích –

 1. děti a mládež do 18-ti let

 2. dospělí

 3. školy a zařízení pro mládež

Zúčastnit se soutěže je velmi jednoduché. Napište krátký „životního příběh“ člověka nebo zařízení, o němž si myslíte, že si zaslouží být nominován/o a pošlete nám tyto údaje na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo poštou na: APLA Praha, S. Votyová, Na Truhlářce 24, 18200 Praha 8. Nezapomeňte připsat, do které kategorie osoba či zařízení patří a důvod, proč ho nominujete.  Nutné je nominované seznámit s tím, že jste je do soutěže přihlásili. A samozřejmě doplňte i kontakt na Vás.  Po udělení souhlasu ze strany nominovaných, budou tyto údaje zveřejněny na webu APLA Praha, stř. Čechy, o.s.

  Porota složená ze zástupců odborné veřejnosti zabývající se PAS a partnerských organizací následně vybere z nominací vítěze každé kategorie. Slavnostní vyhlášení, na kterém bude výhercům předána soška „APLAUS“ a věcné ceny, proběhne v dubnu 2013 u příležitosti Týdnů osvěty autismu. Na akci budou pozváni všichni nominovaní a také ti, kteří je do soutěže přihlásili. Součástí slavnostního večera bude kulturní program.

  Uzávěrka nominací je: 15. 3. 2013.

   Pravidla soutěže:

   • tři kategorie (děti, dospělí, školská zařízení)

   • musí se jednat o osobu (zařízení), která se pozitivním způsobem zasadila o pomoc lidem s PAS

   • součastí nominace musí být zaslání stručného příběhu (důvodu nominace) této osoby (zařízení)

   • zaslání nominací je možné poštou nebo e-mailem

   • přihlášky podané po termínu nebudou zařazené

   • vyhlášení vítězů bude na webu, vítězové budou kontaktováni osobně

   • slavnostního večera se zúčastní všichni nominovaní

   Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny:

   • děti a dospělí s PAS

   • rodiny a blízcí dětí i dospělých s PAS

   • spolužáci dětí a mladých lidí s PAS

   • rodiče spolužáků dětí a mladých lidí s PAS

   • pedagogičtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách

   • lékaři, psychologové, zdravotnický personál

    

   Hlavním cílem projektu je zviditelnit a formálně ocenit přínos těch, kteří pomáhají lidem s autismem.  V případě kategorie dětí a mladých lidí do 18-ti let věku je prioritním cílem vytipovat jednotlivce, kteří pomáhají dětem s PAS, tj. mají již v dětském věku vyvinutou velkou míru empatie a sociální cítění. Pokud bude přístup těchto dětí a mladých lidí veřejně oceněn, mohou se stát mezi vrstevníky uznávanou autoritou. Tento jejich „morální statut“ může velmi dobře posloužit i školám, a to zejména jako prostředek prevence šikany v dětském kolektivu. V rámci této kategorie budou moci být nominováni rovněž mladí lidé s PAS, kteří se i přes své vlastní omezení zasadili o zviditelnění a správné vnímání problematiky autismu širokou veřejností.

   Díky tomuto projektu zvýšíme povědomí o problematice PAS. Současně alespoň symbolickou formou veřejně oceníme postoje a práci dětí i dospělých, kteří v minulosti lidem s touto diagnózou podali pomocnou ruku a byli jim podporou v těžkých životních situacích. Zábavnou a hravou formou také budeme demonstrovat „best practices“ pro práci děti s PAS, tj. na základě skutečných životních příběhů a situací.

   O autismu:

   PAS je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, která vzniká na neurobiologickém podkladě. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, představivosti a sociálního chování. To sebou přináší vznik řady nedorozumění a nepochopení ze strany pedagogů, spolužáků apod. Lidé s PAS se obtížně zapojují do kolektivu svých vrstevníků, v případě dětí se nezřídka stávají oběťmi šikany.

   Kontaktní osoba:

   Simona Votyová

   PR manažerka

   APLA Praha

   Na Truhlářce 24

   18200 Praha 8

   e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   www.praha.apla.cz

   OPVK hor_zakladni_logolink_RGB_cz

                     logo MHMP

    

   oplzz pasek

   Projekt je realizován v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Svými aktivitami přispívá k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

    
   Share on Myspace