Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

APLA Praha je členem správní rady mezinárodní asociace Autism Europe
V červnu  2010 byla APLA Praha, střední  Čechy , o.s. přijata do mezinárodní organizace Autism-Europe jako stálý člen s plnými právy (full member). V květnu 2012 na zasedání valné hromady (General Assembly) v Istanbulu byla APLA Praha zvolena členem správní rady této asociace (Council of Administration), kde naši organizaci zastupuje Ellina Horalíková.
Autism-Europe je mezinárodní asociací neziskových organizací, jejichž hlavním cílem je prosazovat práva osob s autismem a jejich rodin a pomáhat jim zlepšovat kvalitu jejich života.
Autism-Europe hraje v Evropě klíčovou roli ve zvyšování povědomí veřejnosti o autismu a v ovlivňování evropských rozhodovacích orgánů ve všech záležitostech týkajících se autismu včetně prosazování práv žen a mužů s autismem a jiným zdravotním postižením. Za účelem realizace svých cílů a maximalizace dopadu při ovlivnění politických rozhodnutí EU vytvořila Autism-Europe strategické aliance s evropskými sociálními partnery. Zástupce Autism-Europe je místopředsedou předsednictva Evropského fóra zdravotně postižených (EDF). Autism-Europe je také členem Evropské koalice pro komunitní život (ECCL) a je členem Platformy evropských nevládních sociálních organizací. Autism-Europe vede strukturovaný dialog s evropskými institucemi a je také aktivní ve Světové zdravotnické organizaci (WHO). AE vydává klíčové dokumenty, příručky (Toolkit), publikuje informace a zprávy vytvářené členy sítě a projektovými týmy na internetových stránkách AE http://www.autismeurope.org a v mezinárodním časopisu LINK, informuje o výsledcích a výstupech společných projektů na zasedáních AE (např. na mezinárodních zasedáních AE dvakrát ročně, na konferencích a workshopech
členských organizací, na kongresu AE jednou za tři roky).
Členství v AE přináší APLA Praha možnost se zapojit do mezinárodních projektů členských organizací s důvěryhodnou pověstí a dlouhodobou historií. Pro realizaci vlastních projektů získá APLA Praha od AE kontakty na více než 80 členských asociací sdružujících lidi s autismem a jejich rodiny ve více než 30 evropských zemích, podporovaných vládními, evropskými a mezinárodními institucemi.
 
Share on Myspace