Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

APLA jako partner projektu organizace Bellevue "Aby byl domov domovem "

bellevue_b.jpgBellevue , poskytovatel sociálních služeb informuje širokou veřejnost o projektu financovaném z Evropské unie

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb zahájil v dubnu 2009 projekt s názvem „Aby byl domov domovem I“, jehož účelem bylo zakoupit pro uživatele služeb (12 osob se zdravotním a sociálním handicapem) 2 vhodně situované domy určené pro jejich bydlení. Následně domy zrekonstruovat a vybavit základním vnitřním vybavením.

Dotace na projekt byla přidělena Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci 26. výzvy. Nákup nemovitostí, jejich rekonstrukce a pořízení vnitřního vybavení v celkové hodnotě 10,7 mil. Kč bude z 85% spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova (www.strukturalni-fondy.cz/rop). Ostatní finanční prostředky jsou rovným % hrazeny z rozpočtu Regionální Rady (SR) a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Účelem projektu bylo přestěhovat klienty z dosavadních nevyhovujících prostor a zajištění jiného typu s cílem individualizace služeb tak, aby reflektovaly přání a potřeby jejich uživatelů.

Projekt umožnil vytvořit materiální zázemí pro klienty a tím i podmínky pro integraci a inkluzi lidí s postižením do společnosti.

Více na www.bellevue-domov.cz

 
Share on Myspace