Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2016/2017 Odlehčovací služba pro rodinu chlapce s autismem

Odlehčovací služby pro rodinu se synem s autismem, těžkou mentální retardací a výrazným problémovým chováním

NROS

Cílem projektu je smysluplné fungování rodiny zatížené handicapy i nepříznivou sociální a finanční situací. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím realizace odlehčovacích pobytů pro syna Mateusze. V průběhu projektu zajistíme 6 odlehčovacích víkendových pobytů v našem respitním centru NAUTIS a jeden týdenní letní odlehčovací pobyt včetně stravy a odborné péče KBT terapeuta a speciálně vyškolených asistentů. Rodičům poskytneme příležitost na zotavenou od náročné každodenní péče o dítě, na kterou jsou zcela sami, možnost zajít si k lékaři, věnovat se mladšímu sourozenci. Mateuszovi tak umožníme získat nové zkušenosti a rozvíjet své dovednosti způsobem a v prostředí, které je pro něho nejoptimálnější.

V rámci individuálního projektu jsme od Pomozte dětem získali finanční příspěvek, který částečně pokryje finanční spoluúčast rodiny na poskytované odlehčovací služby. Díky finančnímu příspěvku 21 000 Kč ze sbírkového projektu Pomozte dětem nebude muset rodina hradit povinnou spoluúčast uživatelů služeb v plné výši. Tento příspěvek rodině významně pomůže v pokrytí části nákladů, které s odlehčovacími pobyty jejich syna vzniknou.

 

 
Share on Myspace