Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2015/2016 Projekt Rozvoj moderních metod včasné intervence u dětí s poruchami autistického spektra

NAUTIS získal pro rok 2015 – 2016 z grantového programu Včasná pomoc dětem  příspěvek ve výši 25 877 EUR na realizaci projektu Rozvoj moderních metod včasné intervence u dětí s poruchami autistického spektra.

Program Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

Velux Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a  VELUX  FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti a potažmo i jejich nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

NAUTIS poskytuje službu raná péče již od roku 2003. Má stabilní tým kvalifikovaných odborníků, kteří se nejen vzdělávají, ale i publikují a sami školí další specialisty a rodiče. Zájem o službu je velký nejen v Praze a Středních Čechách, ale i v dalších regionech, kde služba pro rodiny s dětmi s PAS nemá dostatečnou kapacitu (např. Ústecký kraj). Více informací o službě raná péče jsou k dispozici na adrese http://www.nautis.cz/rana-pece-2.html. V rámci služby, NAUTIS provozuje i půjčovnu pomůcek pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností, kterou je však třeba doplnit novými moderními pomůckami.

Cílem tohoto projektu je:
- zvýšit dostupnost služeb raná péče pro rodiny s dětmi s autismem v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji;
- posílit kapacitu půjčovny odborných pomůcek a rozšířit ji o moderní pomůcky pro rozvoj senzomotorických dovedností a v této oblasti proškolit pracovníky rané péče NAUTIS;
- posílit kompetence rodičů pečujících o dítě s autismem;
- zapojit se do práce sítě odborníků z celé ČR s cílem rozšířit zkušeností NAUTIS do dalších regionů.

Do projektu bude zapojeno nejméně 80 rodin s dětmi s PAS a dojde k rozšíření služby rané péče. V rámci podpory rodičů při péči o dítě s autismem se zrealizuje 20 vzdělávacích aktivit. Posílí se kapacita půjčovny odborných pomůcek a rozšíří se o moderní pomůcky na rozvoj dovedností, přičemž 8 poradců rané péče projde školením jak s těmito pomůckami pracovat. NAUTIS se zapojí do práce sítě odborníků na včasnou intervenci, budou připraveny články, podklady pro spoty s cílem šířit dlouhodobé zkušenosti a nově nabyté poznatky.

Nadaci rozvoje občanské společnosti a VELUX Foundations děkujeme za podporu.

NROS CMYK logo1        theveluxfoundations logo

 

 

 
Share on Myspace