Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2010 - 2013 Do práce bez bariér

oppa_logo_bez_textu.jpgHlavním cílem projektu je zlepšení přístupu k zaměstnání pro osoby s diagnostikovanou poruchou autistického spektra ve věku od 17let.

V rámci projektu bude umožněno 50 osobám získat znalosti a dovednosti potřebné pro vstup na trh práce a systematicky je na vstup na otevřený trh práce připravovat.

Každý účastník projektu získá možnost nadstandardní individuální podpory, bude moci využívat řadu aktivit, např. služby tréninkového pracoviště, podporovaného zaměstnávání. 13 osobám bude zprostředkován vstup do zaměstnaneckého poměru.

Během projektu bude s cílovou skupinou dlouhodobě a systematicky pracováno. Budou podchyceny již osoby ve věku 17 let, u kterých prostřednictvím nácviků sociálních dovedností a individuální terapie budou rozvíjeny potřebné dovednosti a
základní pracovní návyky. Tyto osoby budou motivovány k tomu, aby si vytvořily představu o zaměstnání, které by chtěly v budoucnu vykonávat. Pro osoby od 18 let bude vedle nácviků sociálních dovedností a individuálních terapií zajištěna příprava na vstup na trh práce. Po získání odpovídajících dovedností budou společně s
pracovním konzultantem hledat odpovídající pracovní místo na trhu práce. Po uzavření pracovního poměru jim bude poskytována asistence přímo na pracovišti.


Realizace projektu přinese následující výsledky:
Do projektu se zapojí 50 osob s poruchou autistického spektra (PAS)
43 osob bude úspěšně podpořeno
Každý účastník bude mít vypracovaný individuální plán
Bude zřízeno tréninkové pracoviště, které v průběhu projektu využije 8 osob
Zájemcům bude poskytováno podporované zaměstnávání
13 účastníků najde trvalý pracovní poměr


Vzniknou čtyři nové produkty:
Informační balíček pro úřady práce (tištěná a elektronická verze)
Vypracovaný metodický materiál  zaměřený na popis praktických nácviků sociálních a pracovních  dovedností
(bude vydaný v počtu 200 ks)
2 nové interní metodiky - nácvik vaření a plánování aktivit

 
Share on Myspace