Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2008 - 2009 Projekt osobní asistence a odlehčovací služby pro děti s autismem
Kure_sml.jpgV rámci projektu financovaného ze sbírkové projektu Pomozte dětem! zajišťujeme a poskytujeme službu osobní asistence a odlehčovací službu dětem a dospívajícím s poruchou autistického spektra. Službu osobní asistence poskytujeme po celý rok ve všední dny, v naléhavých případech také o víkendu. Součástí služby osobní asistence je nabídka volnočasových aktivit, které probíhají v naší klubovně, děti mohou využívat svoz osobním automobilem. V rámci odlehčovací služby se děti a dospívající s autismem zúčastňují víkendových pobytů, týdenního odlečovacího pobytu a letních mimopražských pobytů či příměstských táborů.
Péči dětem poskytují odborně vyškolení pracovníci - osobní asistenti a behaviorální terapeut. 

Projekt je součástí programů Osobní asistence a Odlehčovací služby- registrovaných  sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách v platném znění.

Cílem osobní asistence je pomoci  lidem s PAS zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělali sami, kdyby postižení neměli.

Cílem odlehčovací služby je zajistit rodině, která pečuje o osobu s poruchou autistického spektra, možnost odpočinku od náročné péče, poskytnout rodině potřebný čas k regeneraci organizmu a načerpání nových sil.

Díky podpoře osobního asistenta zvládají děti lépe své mimoškolní a školní aktivity a mají možnost se zapojit  do kolektivu vrstevníků. Děti s autismem obvykle nejsou schopny z důvodu svého handicapu smysluplně trávit volný čas, navštěvovat běžné volnočasové aktivity či se účastnit klasických letních táborů.

Při podpoře vývoje dítěte vycházíme především z metod strukturovaného učení a z výchovných přístupů s podporou vizualizace. Terapeut může rodině pomoci při zavádění specifických výchovných metod a řešení problémového chování.

Osobní asistence je nejčastěji poskytována přímo v rodině, pro doprovod ze a do školy, na volnočasové aktivity. Možnou formou odlehčovacích služeb je pobyt dítěte v našem respitním bytě po celý pracovní týden. Od pátku do neděle může rodina využít podpory formou tzv. respitního víkendu. O prázdninách jezdí děti na tábor s výstižným názvem Pro rodiče bez rodičů, který má svou již téměř desetiletou tradici.

Službu osobní asistence a odlehčovací službu zajišťuje tým pracovníků APLA, kteří mají potřebné odborné vzdělání a dlouhodobou praxi v péči o lidi s autismem. Za dobu činnosti naší organizace jsme poskytli služby a péči přes 3000 lidem s autismem a jejich rodinám. Na základě požadavků rodičů nebo zjištění potřeb při poskytování služby se snažíme odlehčovací služby rozšiřovat o další aktivity. V roce 2007 to byl svoz sociálním automobilem pro děti, u kterých se vyskytuje výrazné problémové chování nebo nejsou schopny cestovat běžnou hromadnou dopravou, např. z důvodu úzkosti. Svozu mohou využít i děti, které mají z jízdy osobním automobilem radost a je pro ně příjemným zpestřením denního programu. Do budoucna plánujeme navýšení kapacity respitního bytu.

Vedoucí projektu je Kateřina Balická, DiS. - koordinátorka služby osobní asistence a odlehčovací služby pro osoby s autismem.

Odborným garantem projektu je PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.- behaviorální terapeut, který se specializuje na zvládání problémového chování lidí s PAS a PaedDr. Věra Čadilová-speciální pedagog.

Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti.

Kure_sml.jpg nros_1.gif

 
Share on Myspace