Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2008 - 2009 Projekt osobní asistence a odlečovací služby pro Davida, chlapce s autismem

Kure_sml.jpgKaždý rok využíváme možnosti podat žádost o podporu v rámci sbírkového projektu Pomozte dětem! pro jedno konkrétní dítě.  Pro ročník 2008 - 2009  jsme se rozhodli napsat žádost o podporu pro Davida.

David má autismus, těžkou mentální retardací a přidruženou poruchu řeči. Má těžké problémy chování, které se projevují fyzickou agresivitou vůči lidem v okolí, rozbíjením předmětů apod. David neudržuje osobní hygienu. Potřebuje celodenní dvacetičtyřhodinovou péči, která je velmi náročná a vyčerpávající. Situace v rodině je nelehká. David žije pouze s maminkou a babičkou, matka je velmi vážně nemocná. O Davida tak většinou pečuje babička. 

Díky projektu Pomozte dětem! se nám podařilo získat prostředky na financování odlehčovací služby, která rodině umožní občasný odpočinek od náročné péče a umožní pečovatelům nabrat nové síly. Davidovi pak podpora osobního asistenta umožní účastnit se aktivit, které má rád, jako např. výlety do přírody, jízda automobilem. Díky poskytovaným službám může David trávit volný čas mezi vrstevníky.

Čas strávený s Davidem využíváme k intenzivní odborné práci, k zjišťování příčin problémového chování a tím k snížení a prevenci výskutu problémového chování.

David je v péči APLA Praha, Střední Čechy, o.s. od roku 2003. V rámci projektu se David účastní 1x měsíčně respitního víkendu, v létě stráví 14 dní na táboře pro děti s autismem v Křižlicích v Krkonoších. Podle potřeby čerpá službu osobní asistence. Péči mu poskytuje behaviorální terapeut, který se zaměřuje na těžkou poruchu chování, sociální pedagog, který poskytuje rodině odborné a základní sociální poradenství, koordinátorka služby osobní asistence a odlehčovací služby, která pro Davida zajišťuje osobní asistenty a sami osobní asistenti, kteří jsou Davidovi nápomocni při zvládání péče o vlastní osobu. 

Všichni odborní pracovníci mají mnohaletou praxi v poskytování služeb a péče lidem s autismem.

Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti . Děkujeme.

Kure_sml.jpg

nros_1.gif

 
Share on Myspace