Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2007 - 2008 Program komplexního rozvoje organizace APLA Praha

logo_esf.gifV rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy jsme získali grant na projekt "Program komplexního rozvoje organizace APLA Praha".

Organizace APLA Praha byla založena v roce 2003. Od počátku svého založení zaznamenala rostoucí zájem o služby, které poskytuje osobám s poruchou autistického spektra a jejich blízkým. Tento stoupající zájem se odráží i v počtu zaměstnanců. V roce 2004 byli v organizaci zaměstnáni čtyři zaměstnanci, v roce 2005 bylo zaměstnanců osm a v roce 2006 již devatenáct. Vzhledem k tomu, že o služby organizace je stále větší zájem, očekává se její růst a potažmo další zvýšení počtu zaměstnanců i v následujících letech. Pro bezproblémové zvládnutí tohoto progresivního rozvoje si vedení organizace stanovilo následující cíle:

  1. Zajistit kvalifikované zaměstnance
  2. Zvyšovat profesní dovednosti stávajících pracovníků
  3. Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb
  4. Rozšířit paletu poskytovaných služeb o nové
  5. Poskytovat pracovníkům odpovídající zázemí

Cílovou skupinou projektu tvoří zaměstnanci APLA Praha, kteří se díky projektu budou moci zúčastnit vzdělávacích aktivit dle svých profesních potřeb a zároveň budou zapojeni do činností zaměřených na posilování kvality poskytovaných služeb. Jednou z nich je zavedení systému pravidelné supervize, která bude zaměřena jak na činnost celého týmu, tak na práci jednotlivců s klienty. Dalšími z nástrojů k posilování kvality služeb je vytvoření strategického plánu, zavedení standardů kvality sociálních služeb a rozvoj PR a fundraisingu.
Partnerem projektu je Rytmus o.s., jež má vzhledem ke svým zkušenostem roli odborného poradce a to ve dvou oblastech - jednak v oblasti projektového managementu a jednak v oblasti přípravy na zavádění standardů kvality sociálních služeb.
Projekt bude trvat od ledna 2007 do června 2008.

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

ESF

 

 
Share on Myspace