Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2006 - 2008 Zvládání problémového chování osob s mentální retardací a/nebo autismem

logo_esf.gifV rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů byl od Evropského sociálního fondu (ESF) jsme získali grant na projekt "Zvládání problémového chování osob s mentální retardací a / nebo autismem".

Projekt byl zaměřen na zabezpečení vzdělávacích aktivit pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb v oblasti práce s lidmi s mentální retardací a /nebo autismem. Pro zadavatele služeb je v jednotlivých krajích připraven jednodenní seminář zaměřený na seznámení s novými metodami práce v této oblasti podle obecně přijímaných evropských standardů. Účastníci budou seznámeni s následujícími tématy:a
Vývojové poruchy, Aplikovaná behaviorální analýza s důrazem na zvládání problematického chování
Možnosti vzdělávání osob s autismem a mentální retardací.
Tyto semináře jsou určeny zejména pro pracovníky krajských, městských a obecních úřadů, přičemž účast na semináři může být nabídnuta i ředitelům jednotlivých ústavů sociální péče, kteří pracují s osobami s mentální retardací a/nebo autismem. Předpokládaný rozsah semináře je 7 vyučovacích hodin pro cca 10 - 15 účastníků. Zároveň byl představen připravovaný metodický materiál a účastníci byli informováni i o obsahu následných třídenních seminářů.
V každém kraji se pak uskutečnily dva třídenní semináře zaměřené na práci s lidmi s autismem a mentální retardací v ústavech sociální péče podle obecně přijímaných evropských standardů (nácvik komunikace, pracovního chování a odstraňování problémového chování včetně preventivních opatření, náplň volného času). Rozvrh kurzu obsahoval teoretickou i praktickou část. Nedílnou součástí výuky bylo řešení konkrétních problémů v daném zařízení.
Kurzy byly předmětem supervize ze strany projektového supervizora. Realizace třídenních seminářů probíhala od března 2007. Zařízením, ve kterých se uskutečnil třídenní kurz, byla nabídnuta možnost následné supervize. Ta byla provedena zhruba do dvou měsíců po konání kurzu. Cílem supervize bylo řešit problémy, které se případně objevily při aplikaci metodiky v daném zařízení, a zodpovědět dotazy k dalším možnostem využití metodiky.
Vyvrcholením celého projektu byla závěrečná konference (únor 2008) na téma "Přístupy k lidem s mentální retardací a/nebo autismem". Stěžejním bodem konference bylo představení vydané metodiky a zhodnocení zkušenosti s jejím využíváním. Na konferenci vystoupili čeští i zahraniční přednášející, kteří se dlouhodobě zabývají danou tematikou. Konečným výstupem konference byl vytištěný sborník příspěvků jednotlivých přednášejících.
Více o konferenci zde.

 

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

socfondy.jpg

 
Share on Myspace