Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2005 - 2006 Rozvoj dovedností u dětí s autismem předškolního věku
Kure_sml.jpgV 7. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! (2005 - 2006) jsme obdrželi finanční příspěvek ve výši 190 000,- Kč na projekt: "Rozvoj dovedností u dětí s autismem předškolního věku".Cílem tohoto projektu bylo podpořit rozvoj dětí s autismem předškolního věku a to ve všech oblastech jejich vývoje.

Finanční příspěvek nám umožnil vybavit terapeutickou místnost dětským nábytkem, počítačem s dotykovou obrazovkou, hračkami, knížkami a dalšími speciálními pomůckami používanými v rámci metodiky strukturovaného učení, která se využívá při cílené a systematické práci s dítětem.  

V rámci tohoto projektu jsme se u dětí zaměřili na zlepšení v oblasti:

  • sociálního chování
  • komunikace dětí
  • schopnosti napodobování
  • rozvoje hrubé i jemné motoriky
  • rozvoje grafomotoriky a kresby
  • rozvoje sebeobslužných dovedností
  • abstraktně-vizuálního myšlení
  • osvojení pracovního chování.

Nejdříve každé dítě absolvovalo speciálně - pedagogické vyšetření, na jehož základě byl sestaven individuální plán rozvoje, který obsahoval plán pro individuální nácviky, konzultace a komunikační techniky.

V rámci tohoto projektu jsme také pořídili 3 videokazuistiky, které zachytily rozvoj jednotlivých dovedností u dětí.

Díky realizaci tohoto projektu jsme si uvědomili, jak je raná péče poskytovaná dětem s poruchami autistického spektra velmi důležitá a přináší spoustu pozitivního nejen pro děti s poruchami autistického spektra, ale i jejich rodiče, kteří se všech nácviků a konzultací také zúčastňovali.

Projekt byl financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem ! Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Děkujeme.

Kure_sml.jpg  nros_1.gif

 
Share on Myspace