Přihlásit se
Registrace - Login

Sošky APLAUS 2016

Cena APLAUS

kveten-poopr15 zpravodaj-apla5 2 01

Zpravodaj 


 

 

 

                                              

Diagnostika poruch autistického spektra

Nabízíme diagnostiku dětí i dospělých lidí s podezřením na poruchu autistického spektra. Na specializované diagnostické vyšetření se mohou rodiče objednat na základě vlastního rozhodnutí, či na základě doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů či pedagogů. Diagnostické vyšetření mohou absolvovat i dospělí lidé s podezřením na PAS. 

Více...

Sociální služby

Jsme poskytovatelem služeb sociální péče, sociální prevence
a sociálního poradenství
jako nedílné součásti všech poskytovaných služeb lidem
s poruchou autistického spektra
a jejich rodinám s cílem zlepšit kvalitu jejich života, příp. jim umožnit začlenění do společnosti.

Více...

Vzdělávací kurzy

V rámci programu Vzdělávání
a osvěta pořádáme pravidelně řadu vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracovníky v sociálních službách, personál pobytových zařízení), kteří pečují o osobu
s poruchou autistického spektra.

Více...

Podporují nás

logo-expobank

 
Kampaň Autism-Europe 2016
 
WAAD 2016 visual canvas EN

Doporučené produkty

Průkazka pro rodiče


DMS banner NAUTIS1

Porozumet autismu 2017

Už jste nominovali svého favorita na cenu APLAUS? Uzávěrka nominací je 6. 3. 2017!
Pondělí, 20 Únor 2017 22:54

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“!

Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích:

* jednotlivci (děti a dospělí),
* organizace,
* lidé s autismem.

A jak můžete někoho nominovat?

Celý článek...
 
Gymnázium Nad Alejí přijme asistenta/ku pedagoga pro žáka sekundy
Pátek, 17 Únor 2017 13:12

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6, přijme asistenta/ku pedagoga pro žáka sekundy s poruchou autistického spektra. Úvazek 0,9. Nástup možný ihned.

Celý článek...
 
Letní pobyty 2017
Středa, 15 Únor 2017 19:56

I v letošním roce pořádá NAUTIS během července a srpna letní týdenní pobyty „Pro rodiče bez rodičů 2017“.

Rádi bychom poděkovali všem loňským účastníkům Letních pobytů, kteří vyplnili dotazník zpětné vazby. Všechny vaše postřehy, nápady i připomínky jsme projednali na schůzce, kde se sešli vedoucí jednotlivých pobytů, vedení NAUTIS a organizátorka pobytů.

Během dlouhých debat jsme hledali cesty, jak Letní pobyty vylepšit. Největší změnou je navýšení kapacity některých pobytů v Křížlicích a přidání jednoho pobytu pro děti s Aspergerovým syndromem. Dále, čas přijetí přihlášky je jedním z několika kritérií, ne však tím hlavním (více viz text níže).

Pevně věříme, že se nám podaří letošní pobyty zase o stupínek zlepšit a že si je jak účastníci, tak asistenti užijí.

Uskuteční se tři typy pobytů:

1. pro děti a mládež s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem (do 16 let věku)

Jedná se o čtyři týdenní pobyty, každý s kapacitou 8 klientů a 6 asistentů.
Místo konání: obec Podlesí (nedaleko Božího Daru) v Krušných horách

Termíny:

  7. - 14. 7. vedoucí pobytu Julius Bittmann
 14. - 21. 7. vedoucí pobytu Markéta Gregorová
 21. - 28. 7. vedoucí pobytu Petr Doležel (věková kategorie 14 - 16 let)
28. 7. - 4. 8. vedoucí pobytu Julius Bittmann

 

2. pro klienty s těžší formou PAS

Jedná se o osm týdenních pobytů, každý s kapacitou 6 klientů a 5 asistentů.
Místo konání: Křížlice 70, Jestřabí v Krkonoších

Termíny:

31. 6. - 7. 7. vedoucí pobytu Jaroslav Klap
7. - 14. 7. vedoucí pobytu Julie Vosáhlová
14. - 21. 7. vedoucí pobytu Hynek Jůn
21. - 28. 7. vedoucí pobytu Jan Kouřil
28. 7. - 4. 8. vedoucí pobytu Dominika Linhartová - klienti s VFA a SFA
4. - 11. 8. vedoucí pobytu Kateřina Šulcová
11. - 18. 8. vedoucí pobytu Lenka Vopálková
18. - 25. 8. vedoucí pobytu Šárka Henychová
 

3. pro klienty s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem od 17 let věku

Pobyt pořádá terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS. Kapacita je 17 klientů.
Místo konání: Hořovická chata, Cholín 57, Nový Knín

Termín: 5. - 12. 8. vedoucí pobytu Štěpán Hejzlar

 

Přihlášení na pobyty:

Přihlašování bude spuštěno 27. 2. 2017 ve 12:00 (v tuto dobu bude na níže uvedené adrese zveřejněna přihláška) a ukončeno 3. 3. 2017 ve 24:00. Zájemci přihlášení po tomto termínu budou automaticky evidováni jako náhradníci.

1.     vyplnit předběžnou přihlášku na adrese (pro vyplnění přihlášky není třeba se registrovat do systému): https://nautis.auksys.com/master/index.php?id=191

2.     vyplnit a zaslat příslušný podrobný dotazník zájemce v elektronické podobě do 8. 3. 2017. Prosíme všechny zájemce, aby dotazník vyplnili pravdivě a pečlivě. Pomáhá nám při rozřazování zájemců na jednotlivé turnusy, asistentům na místě pak porozumět klientovi a respektovat jeho potřeby a přání. Jakékoli problémové chování není překážkou účasti na pobytu. Moc děkujeme.

  • dotazník pro děti a mládež s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem (do 16 let věku) a  pro klienty s těžší formou PAS - tj. pobyty v Podlesí a Křížlicích                                                                                                     Letni_pobyty_2017_-_dotaznik.doc

Dotazník pošlete na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Upozorňujeme, že přihláška bez včasně odevzdaného dotazníku je považována za neplatnou!

 

 O přijetí či nepřijetí zájemců na pobyt a na konkrétní turnus rozhoduje:

1. čas obdržení předběžné přihlášky,
2. míra a typ problémového chování (Na pobyty v Křížlicích jsou účastníci rozřazováni tak, aby na každém turnusu byli klienti s těžkým i mírným PCH. PCH není důvodem neúčasti na pobytu!)
3. sociální situace rodiny,
4. skutečnost, zda účastník svými potřebami a schopnostmi odpovídá skupině daného turnusu

Do 31. 3. budou všichni zájemci informováni, zda byli či nebyli na pobyt přijati.

 

Cena pobytu:

V ceně pobytu je plná penze, ubytování a služby asistenta.

V tuto chvíli však její výši neznáme. Čekáme na výsledky grantových a dotačních řízení, ve kterých NAUTIS žádá o příspěvky na letní pobyty. Předpokládáme, že se bude pohybovat ve stejných částkách jako v minulých letech, tj. 6 000 Kč pro účastníky z Prahy a 7 000 Kč pro účastníky z jiných krajů ČR (při využití hromadného svozu z Prahy na místo konání pobytu je částka navýšena o 500 Kč).

Dále bychom Vás rádi upozornili, že během léta máte také možnost přihlásit své blízké s PAS na pobyt v našem respitním centru v Praze-Bohnicích. Pobyty tam lze domlouvat i celoročně. Kontaktní osobou je Šárka Henychová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 774 723 197.

 

Těšíme se na léto a na všechny účastníky pobytů.

Za Národní ústav pro autismus, z.ú.

Renata Němcová
tel. 774 723 117
 
Hledáme ilustrátory knížky o nácvicích sociálních dovedností
Úterý, 14 Únor 2017 18:20

Kolegové Lenka a Jula Bittmannovi  ve spolupráci s nakladatelstvím PASPARTA připravují odbornou publikaci zaměřenou na nácviky sociálních dovedností u lidí AS a VFA. Jednotlivé sekce budou rozděleny na předškolní věk, školní věk, adolescenci a dospělost.

Celý článek...
 
Rozhovor s Magdalena Čáslavskou, ředitelkou NAUTIS pro ATYP magazín
Pátek, 10 Únor 2017 15:00

Lidé s autismem dřív končili jako trosky

Národní ústav pro autismus řídí žena, o které málokdo něco ví, i když se média na ni vždy obrací, když potřebují nějaké vyjádření k problematice poruch autistického spektra. Magdalena Čáslavská stojí v čele NAUTIS (dříve APLA Praha) od roku 2007. Loni získala za rozhovor s herečkou Simonou Postlerovou o jejím synovi s PAS vládní ocenění. Povídaly jsme si přes hodinu o autismu z doby jejího dětství a o osobní zkušenosti z rodiny, ale také o směřování NAUTIS a péči o lidi na spektru a jejich rodiny.

Jak jste se vlastně dostala k autismu?

Celý článek...
 
NAUTIS vyhlašuje 5. ročník ceny "APLAUS"
Pondělí, 06 Únor 2017 00:00

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“!

Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích:

* jednotlivci (děti a dospělí),
* organizace,
* lidé s autismem.

A jak můžete někoho nominovat?

Celý článek...
 
Zkušenosti rodičů se zdravotnickou péčí
Sobota, 04 Únor 2017 19:01

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s žádostí o účast ve výzkumu zaměřeném na zkušenosti rodičů s ošetřováním jejich dětí v rámci běžné zdravotnické péče.

Dotazník, jehož vyplnění trvá cca 10-15 minut, mohou vyplňovat jak rodiče dětí s PAS, tak i všichni ostatní rodiče. V rámci vyhodnocování budou zkušenosti rodičů z obou skupin srovnány a zahrnuty do bakalářské práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, dále poslouží jako podklad pro žádost o grant financující realizaci konkrétních kroků pro zlepšení lékařské péče o děti s PAS.

S některými z těchto kroků, které jsou navrhovány na základě zahraničních zkušeností, se seznámíte i v průběhu vyplňnování dotazníku. Dotazník naleznete na tomto odkazu

 

Celý článek...
 
Výběrové řízení na pozici asistentky/asistenta diagnostického střediska NAUTIS
Sobota, 04 Únor 2017 18:35

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Národní ústav pro autismus, z.ú. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ASISTENT/KA STŘEDISKA ODBORNÉHO PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKY

Celý článek...
 
ZŠ Dědina hledá Asistenta pedagoda
Úterý, 24 Leden 2017 11:13

Základní škola DĚDINA –  WALDORFSKÁ ČÁST hledá spolupracovníky

Celý článek...
 
Asistent pro cílenou práci s chlapcem s PAS
Čtvrtek, 19 Leden 2017 08:42

Rodina hledá asistenta/tku pro cílenou práci se synem (3,5 roku, PAS).

Celý článek...
 
ZŠ a MŠ Hovorčovice přijme asistenta pedagoga
Pondělí, 09 Leden 2017 09:11

Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace přijme pro základní školu od února 2017 asistenta pedagoga.

Celý článek...
 
Hledá se asistent do MŠ na Praze 5
Pondělí, 02 Leden 2017 16:49

Hledá se asistent do mateřské školky na Praze 5. Částečný či plný úvazek.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 11
Share on Myspace