Přihlásit se
Registrace - Login

Sošky APLAUS 2016

Cena APLAUS

kveten-poopr15 zpravodaj-apla5 2 01

Zpravodaj 


 

 

 

                                              

Diagnostika poruch autistického spektra

Nabízíme diagnostiku dětí i dospělých lidí s podezřením na poruchu autistického spektra. Na specializované diagnostické vyšetření se mohou rodiče objednat na základě vlastního rozhodnutí, či na základě doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů či pedagogů. Diagnostické vyšetření mohou absolvovat i dospělí lidé s podezřením na PAS. 

Více...

Sociální služby

Jsme poskytovatelem služeb sociální péče, sociální prevence
a sociálního poradenství
jako nedílné součásti všech poskytovaných služeb lidem
s poruchou autistického spektra
a jejich rodinám s cílem zlepšit kvalitu jejich života, příp. jim umožnit začlenění do společnosti.

Více...

Vzdělávací kurzy

V rámci programu Vzdělávání
a osvěta pořádáme pravidelně řadu vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracovníky v sociálních službách, personál pobytových zařízení), kteří pečují o osobu
s poruchou autistického spektra.

Více...

Podporují nás

 

logo-expobank
GENERÁLNÍ PARTNER NAUTIS

 
SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU 2017
KAMPAŇ AUTISM-EUROPE

Autism Europe 04.2017
 
 

Doporučené produkty

Průkazka pro rodiče


DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017

Komunitní centrum pro lidi s autismem Vítej přijme osobního asistenta/asistentku
Středa, 22 Březen 2017 19:19

Komunitní centrum poskytující celodenní péči lidem s autismem Vítej…,o.p.s. v Hřebči u Kladna

hledá pracovnice/pracovníky do přímé péče o klienty s autismem.

Komunitní centrum Vítej… má více než 10 letou historii s poskytováním služeb klientům s autismem formou domova rodinného typu. Provozuje chráněné bydlení pro dospívající a dospělé klienty s autismem a zajišťuje odlehčovací služby pro rodiny osob s autismem. Dbá na poskytování individuální, profesionální a odborné péče všem uživatelům služeb.

Celý článek...
 
O životě v domově, kde se vyplatí vstát - rozhovor o osobní asistenci s kolegou Tomášem Pintou
Pondělí, 13 Březen 2017 20:42

Přečtěte si rozhovor o tom, jaké to je asistovat lidem s autismem. Osobní asistenti v sociálních službách stále chybí. V těch terénních i v těch pobytových. Pokud tento rozhovor  čte někdo, koho přesvědčí, že práce osobních asistentů má smysl a rozhodne se ji zkusit, budeme rádi. Máte-li dvě, tři volná odpoledne v týdnu a chcete-li do toho jít, napište nám. Rádi vás uvítáme v našem týmu.

 

Celý článek...
 
2. duben - Světový den porozumění autismu se blíží!
Čtvrtek, 09 Březen 2017 11:09

V roce 2008 se členové OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.

Tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětových kampaní. Většinu akcí spojuje modrá barva. Proč modrá? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

V České republice vyhlašuje NAUTIS každoročně osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. Kampaň je zaměřena na realizaci uceleného programu osvětových, vzdělávacích a kulturních aktivit, které napomáhají zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra v ČR.

Celý článek...
 
Již po šesté vyhlašujeme fotosoutěž O nejlepší fotku v modrém
Čtvrtek, 09 Březen 2017 00:08

Fotosoutěž pořádáme u příležitosti Světového dne porozumění autismu v rámci naší osvětové kampaně "POROZUMĚT AUTISMU 2017". 

Pojďme si proto spolu v modrém připomenout fakt, že se ve světě každé 100. dítě rodí s poruchou autistického spektra, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.

Vyfoťte se a pošlete nám vaše fotografie v modrém. Může jít o fotku skupinovou, individuální, s kolegy či spolužáky, kamarády nebo s rodinou. Vyfotit můžete také budovu, kterou osvítíte modrým světlem. Nápaditosti se meze nekladou. Jediná podmínka je, aby nechyběla modrá barva! 

Kategorie fotosoutěže:

  • SVĚT JE MODRÝ 
  • SKUPINY V MODRÉM

Fotografie s krátkým komentářem, uvedením kategorie a kontaktu, zasílejte na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2017

Vítězové budou vyhlášeni a náležitě odměněni 17. 6. 2017 na festivalu NAUTIS FEST 2017 v Písecké bráně v Praze. Vítězné fotografie budou vystaveny v Písecké bráně.

Obdržené fotografie budou publikovány na  Facebookové stránce NAUTIS. Fotografie s největším počtem Like bude oceněna Cenou Facebookových fanoušků.

 
Odborná skupina VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS
Pátek, 03 Březen 2017 09:50

Odborná skupina VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS – šance pro lidi s autismem nebo promarněná příležitost? 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) zřídil svým usnesením ze dne 28. listopadu 2014 Odbornou skupinu VVZPO pro koncepčřešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra (dále jen skupina). Z důvodu obsáhlosti a provázanosti této problematiky bylo plánováno, že skupina bude problematiku osob s PAS řešit mezirezortně. Skupina se dle tohoto usnesení měla věnovat především oblasti školství a sociální a zdravotní péče, jejími členy proto měly být zástupci dotčených ministerstev, výborů poslanecké sněmovny, odborníci na danou problematiku, zástupci neziskových organizací, sebeobhájci a obhájci práv osob s PAS. Cílem skupiny bylo  diskutovat, nacházet a předkládat řešení nejpalčivějších oblastí života osob s PAS a také nastavit funkční spolupráci v oblastech zasahujících do více resortů. Výstupem činnosti měly být konkrétní podněty, doporučení a návrhy směřující ke stabilizaci a rozvoji podpory života osob s PAS ve všech rovinách.

Celý článek...
 
ZŠ Ružinovská hledá asistenta pedagoga
Pondělí, 27 Únor 2017 09:30

ZŠ zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha 4, Ružinovská 2017


přijme ihned na úvazek 0,5 asistentku/ta pedagoga.
Požadujeme předepsané vzdělání - podle paragrafu 20, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a uvítáme zkušenost s prací s žáky s PAS.
Více informací na:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

241 710 781
723 250 628

 
Už jste nominovali svého favorita na cenu APLAUS? Uzávěrka nominací je 6. 3. 2017!
Pondělí, 20 Únor 2017 22:54

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“!

Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích:

* jednotlivci (děti a dospělí),
* organizace,
* lidé s autismem.

A jak můžete někoho nominovat?

Celý článek...
 
Gymnázium Nad Alejí přijme asistenta/ku pedagoga pro žáka sekundy
Pátek, 17 Únor 2017 13:12

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6, přijme asistenta/ku pedagoga pro žáka sekundy s poruchou autistického spektra. Úvazek 0,9. Nástup možný ihned.

Celý článek...
 
Letní pobyty 2017
Středa, 15 Únor 2017 19:56

I v letošním roce pořádá NAUTIS během července a srpna letní týdenní pobyty „Pro rodiče bez rodičů 2017“.

Rádi bychom poděkovali všem loňským účastníkům Letních pobytů, kteří vyplnili dotazník zpětné vazby. Všechny vaše postřehy, nápady i připomínky jsme projednali na schůzce, kde se sešli vedoucí jednotlivých pobytů, vedení NAUTIS a organizátorka pobytů.

Během dlouhých debat jsme hledali cesty, jak Letní pobyty vylepšit. Největší změnou je navýšení kapacity některých pobytů v Křížlicích a přidání jednoho pobytu pro děti s Aspergerovým syndromem. Dále, čas přijetí přihlášky je jedním z několika kritérií, ne však tím hlavním (více viz text níže).

Pevně věříme, že se nám podaří letošní pobyty zase o stupínek zlepšit a že si je jak účastníci, tak asistenti užijí.

Celý článek...
 
Hledáme ilustrátory knížky o nácvicích sociálních dovedností
Úterý, 14 Únor 2017 18:20

Kolegové Lenka a Jula Bittmannovi  ve spolupráci s nakladatelstvím PASPARTA připravují odbornou publikaci zaměřenou na nácviky sociálních dovedností u lidí AS a VFA. Jednotlivé sekce budou rozděleny na předškolní věk, školní věk, adolescenci a dospělost.

Celý článek...
 
Rozhovor s Magdalena Čáslavskou, ředitelkou NAUTIS pro ATYP magazín
Pátek, 10 Únor 2017 15:00

Lidé s autismem dřív končili jako trosky

Národní ústav pro autismus řídí žena, o které málokdo něco ví, i když se média na ni vždy obrací, když potřebují nějaké vyjádření k problematice poruch autistického spektra. Magdalena Čáslavská stojí v čele NAUTIS (dříve APLA Praha) od roku 2007. Loni získala za rozhovor s herečkou Simonou Postlerovou o jejím synovi s PAS vládní ocenění. Povídaly jsme si přes hodinu o autismu z doby jejího dětství a o osobní zkušenosti z rodiny, ale také o směřování NAUTIS a péči o lidi na spektru a jejich rodiny.

Jak jste se vlastně dostala k autismu?

Celý článek...
 
NAUTIS vyhlašuje 5. ročník ceny "APLAUS"
Pondělí, 06 Únor 2017 00:00

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“!

Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích:

* jednotlivci (děti a dospělí),
* organizace,
* lidé s autismem.

A jak můžete někoho nominovat?

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 12
Share on Myspace