Přihlásit se
Registrace - Login

aplausove

Cena APLA APLAUS

kveten-poopr15 zpravodaj-apla5 2 01

Zpravodaj APLA

  Anketa APLA

 

 

 

                                              

Diagnostika poruch autistického spektra

Nabízíme diagnostiku dětí i dospělých lidí s podezřením na poruchu autistického spektra. Na specializované diagnostické vyšetření se mohou rodiče objednat na základě vlastního rozhodnutí, či na základě doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů či pedagogů. Diagnostické vyšetření mohou absolvovat i dospělí lidé s podezřením na PAS. 

Více...

Sociální služby

Jsme poskytovatelem služeb sociální péče, sociální prevence
a sociálního poradenství
jako nedílné součásti všech poskytovaných služeb lidem
s poruchou autistického spektra
a jejich rodinám s cílem zlepšit kvalitu jejich života, příp. jim umožnit začlenění do společnosti.

Více...

Vzdělávací kurzy

V rámci programu Vzdělávání
a osvěta pořádáme pravidelně řadu vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracovníky v sociálních službách, personál pobytových zařízení), kteří pečují o osobu
s poruchou autistického spektra.

Více...

Podporují nás

logo-expobank

 
Kampaň Autism-Europe 2015
WAAD 2015 campaign badge CZ wlogos

Doporučené produkty

Průkazka pro rodiče


porozumět autismu banner

NAUTIS přijme osobního asistenta pro osoby s autismem do domova se zvláštním režimem
Středa, 27 Leden 2016 23:58

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Národní ústav pro autismus, z.ú. vyhlašuje dne 27.1.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

osobní asistent pro děti a dospělé s autismem v Domově v Bohnicích

Celý článek...
 
Národní ústav pro autismus vyhlašuje veřejnou soutěž na grafické zpracování logotypu organizace
Středa, 20 Leden 2016 11:27

Národní ústav pro autismus, z.ú. vyhlašuje dne 20. 1. 2016 veřejnou soutěž na grafické zpracování logotypu a základní koncepce vizuálu organizace
 

KDO JSME?

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková veřejně prospěšná organizace, která vznikla transformací Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha na novou právní formu - ústav. V souladu s platnou legislativou dle nového občanského zákoníku jsme hledali novou právní formu, která by lépe vystihovala naši činnost a pozici největšího poskytovatele služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Se změnou právní formy jsme přistoupili i ke změně názvu. Chceme dát tímto veřejnosti najevo, že vstupujeme do nové etapy našeho fungování, že nejen naší prací, ale i názvem, se chceme prezentovat jako profesionální instituce, která zastává pozici lídra systémových změn v péči o lidi s autismem v České republice, že jsme realizátorem komplexního modelu péče o lidi s autismem, největším poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, výcvikovým pracovištěm řady univerzit a špičkovým školicím centrem pro laickou i odbornou veřejnost, že naši pracovníci vykazují bohatou publikační činnost, přednáší na fakultách, významných tuzemských i mezinárodních konferencích a jsou uznávanými odborníky ve svém oboru.

Celý článek...
 
ZŠ Slavkov u Brna hledá zaměstnance na pozici asistenta pedagoga
Úterý, 19 Leden 2016 16:28

ZŠ Slavkov u Brna hledá zaměstnance na pozici asistenta pedagoga (pracovní doba 25 hodin týdně) do 4. třídy, ve které je dítě s Aspergerovým syndromem. 

Celý článek...
 
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy nabízí volné místo v chráněném bydlení
Pondělí, 18 Leden 2016 10:01

V chráněném bydlení Můj 1 + 0 pro osoby s postižením Přeštice (Diakonie ČCE) se uvolnil jednolůžkový pokoj v tříčlenné domácnosti.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy proto hledá člověka s mentálním znevýhodněním nebo s lehčí formou autismu, který chce žít samostatněji, ale vzhledem ke sníženým schopnostem v základních životních dovednostech k tomu potřebuje bydlení s asistencí. Asistenti poskytují podporu a pomoc od 7.00 do 20.00 hodin každý den v týdnu a to především v oblastech péče o domácnost, při řešení osobních záležitostí a udržování a navazování sociálních vztahů.     

Celý článek...
 
Pobyt na horách pro rodiny s dětmi s PAS
Pátek, 15 Leden 2016 12:14
 
Vážení rodiče,
 
 
rádi bychom Vám nabídli "Pobyt na horách pro rodiny s dětmi s PAS" s Národním ústavem pro autismus, z.ú.
 
 
Kdy:
Pobyt bude probíhat v termínu jarních prázdnin 7. - 13. 3. 2016.
Příjezd do penzionu je 7. 3. odpoledne, odjezd 13. 3. dopoledne.
 
 
Celý článek...
 
NAUTIS přijme odborného asistenta vedoucího grantového a osvětového střediska
Úterý, 12 Leden 2016 10:13

Národní ústav pro autismus, z.ú.

vyhlašuje dne 12. 1. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

ODBORNÝ ASISTENT VEDOUCÍHO GRANTOVÉHO, VZDĚLÁVACÍHO, PR A OSVĚTOVÉHO STŘEDISKA

Charakteristika vykonávané práce:
• odborně administrativní a organizační podpora vedoucího střediska;
• organizační a administrativní zajištění jednotlivých projektů zaštítěných vedoucím střediska;
• spolupráce při kompletování projektových žádostí a závěrečných zpráv;
• vedení projektové a obchodní dokumentace vedoucího střediska;
• tvorba a správa databáze dárců a obchodních partnerů;
• organizační a administrativní zajištění PR, osvětových a fundraisingových aktivit;
• úzká spolupráce s ostatními pracovníky střediska a ostatními středisky organizace;
• komunikace s externími partnery a dodavateli.

Celý článek...
 
Autismus není volba, porozumění ano_reakce na článek Václava Klause ml.
Úterý, 05 Leden 2016 21:10

Další pracovní den s dětmi, s rodiči a jejich unikátními osudy. Příběhy, obavy, trápení a naděje, které mi dnes vstoupily do života, mají společného jmenovatele - autismus. Většina dětí má ještě další přidružené potíže, ať už jde o postižení intelektu, hyperaktivitu, emoční labilitu, poruchu pozornosti, vývojovou poruchu řeči nebo motoriky. Starší děti a dospívající často trpí pocity osamělosti, úzkostmi a depresemi. Řada z nich v dospělosti nedokáže bez nadstandardní podpory pracovat, ve stavu, do jakého se chronickým stresem dostali, by je stejně nikdo nezaměstnal. Ani zdraví rodičů nezůstává ušetřeno: „Nechala jsem si napsat antidepresiva, už jsem nemohla dál.“, omluvně říká maminka sedmiletého Vojtěcha. Rodina má za sebou martýrium žádostí o příspěvek na péči, podle posudkových lékařů má komunikaci v pořádku. Sice mluví, nikdo už ale nezohlednil, že předškolák má vyjadřovací schopnosti na úrovni tříletého dítěte, na většinu otázek neodpoví, a s hlavou odvrácenou ode mě si vede dokola svou o rybách na stromě a dědovi, co skočil do sekačky. Natočila jsem ho na video, ať máme zdokumentováno, jak vypadá dítě, které nemá obtíže v komunikaci.  Rodina vzhlíží do budoucna optimisticky, Vojta v září nastupuje do speciální třídy na ZŠ. Bude mít asistenta. Paní učitelka je zkušená a s dětmi to umí, i s těmi s autismem. I ve školce paní učitelky Vojtovi a jeho rodině hodně pomáhaly, každá rodina ale takové štěstí nemá. 

Celý článek...
 
Nabídka vzdělávacích kurzů v novém pololetí
Úterý, 05 Leden 2016 15:47

9P3H8979

I v novém roce 2016 vám přinášíme širokou nabídku vzdělávacích aktivit. Připraveny máme kurzy pro pedagogy, psychology, pracovníky v sociálních službách i rodiče dětí s poruchami autistického spektra.

KATALOG všech kurzů na jaro 2016 naleznete zde.

V lednu bychom vás rádi pozvali na tyto kurzy:

Proč jsou žáci s Aspergerovým syndromem často terčem šikany? Jak rozpoznat šikanu v třídním kolektivu? Jak se jí bránit a jak jí předcházet? Témata, kterými se v kurzu na téma prevence šikany u dětí a dospívajících s Aspergerovým syndromem zabývají lektoři Julius a Lenka Bittmannovi.

19.1. Prevence šikany a její řešení u dětí a dospívajících s Aspergerovým syndromem (více informací zde)

Jak předcházet agresivnímu chování dětí s Aspergerovým syndromem, jak řešit incidenty? Musíme být vždy důslední? Jaká je naše úloha při výskytu verbální agrese?  Těmto a dalším tématům se bude v dvoudenním kurzu věnovat terapeut Hynek Jůn, náš přední odborník v oblasti zvládání problémového chování.

27. - 28.1. Zvládání agrese a autoagrese u osob s PAS bez mentální retardace (více informací zde)

Stále máme volná místa, přijďte, těšíme se na vás.

 
PF 2016
Středa, 30 Prosinec 2015 10:53
Rok 2015 pomalu končí. Poslední rok s logem a názvem APLA. Někteří z nás nenesou změnu lehce, s těžkým srdcem se loučí se značkou, na kterou byli pyšní, a se kterou se za ta léta práce identifikovali, kterou pomáhali budovat a za dobrým jménem APLA stála i jejich práce a nasazení. Je to pochopitelné, ale pořád je to jen název. Naše práce se příliš nemění a měnit nebude, stále jsme tu pro lidi s autismem a budeme tady i v novém roce 2016. To, co nás v práci motivuje nejvíc, je pozitivní zpětná vazba lidí, kteří využívají naše služby. Ceníme si i slov podpory našich klientů, partnerů a přátel, když se věci nedaří tak, jak bychom si přáli. Jsme vděčni za konstruktivní kritiku, za rady a doporučení lidí zvenčí, kteří ochotně věnují svůj čas na to, aby nám poradili, jak věci dělat lépe a efektivněji. 
Děkujeme Vám za to, že jste s námi byli a doufáme, že s námi budete i v novém roce 2016. 
Jsme tady pro Vás a přejeme Vám, ať se Vám v novém roce daří tak, jak byste si sami přáli.

za Národní ústav pro autismus, z.ú. a Nakladatelství PASPARTA, o.p.s.

Magdalena Čáslavská 

pf2016

 

 
SPC APLA při Národním ústavu pro autismus přijme speciálního pedagoga
Pondělí, 21 Prosinec 2015 21:12

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitelka Speciálně pedagogického centra PaedDr. Věra Čadilová vyhlašuje dne 20. 12. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 • speciální pedagog  / poradenský pracovník pro školské poradenské pracoviště

Charakteristika vykonávané práce:

 • Komplexní speciálně pedagogická diagnostika PAS.
 • Práce s integrovanými klienty.
 • Individuální edukativně terapeutická činnost u dětí, a to v rodině či SPC.
 • Komplexní případová práce – plány nápravy, kontakty s rodiči, učiteli, případně dalšími zúčastněnými, sledování dítěte při práci v i mimo školu.
 • Aplikace terapií v oblasti PAS ve skupině i v individuálních činnostech v rámci SPC a terénu.
 • Činnosti v oblastech stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a poskytování specializované péče klientům.
 • Spolupráce se školami, školskými zařízeními a dalšími organizacemi (depistáže, diagnostická a terapeutická činnost, konzultačně metodická spolupráce, supervize, přednášková činnost, prevence)
 • Poradenství zaměřené na profesionální orientaci žáků s problematikou poruch autistického spektra škol a pro žáky s neukončeným vzděláním
 • Vedení dokumentace

Nabízíme:

 • Různorodou práci s dětmi s PAS a jejich pedagogy a rodiči,
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,
 • další vzdělávání a odborné supervize,
 • pružnou pracovní dobu,
 • zaměstnanecké výhody (notebook, mobilní telefon, home office).

Požadavky:

 • VŠ v oboru speciální pedagogika,
 • praxe v oboru min. 3 roky (praxí se rozumí souvislá pracovní zkušenost s přímou prací s výchovou a vzděláváním dětí s autismem, tedy například jako pedagog ve speciální mateřské, základní škole či třídě, kde byly integrovány děti s PAS, pracovníci - speciální pedagogové školských nebo školních poradenských zařízení) – CV, která nesplňují tuto podmínku, budou vyřazena, dlouhodobá intenzivní práce s dětmi s autismem a znalost problematiky je zásadní podmínkou pro výkon této práce,
 • znalost problematiky poruch autistického spektra a metod používaných při práci s dětmi s poruchou autistického spektra,
 • znalost legislativy v oblasti školství (školský zákon a prováděcí vyhlášky),
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat,
 • organizační a komunikační dovednosti,
 • absolutorium akreditovaného kurzu specializovaného na výchovu a vzdělávání dětí s autismem výhodou,
 • znalost cizího jazyka je výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook).

Výše nabízeného úvazku: 0,5 - 1,0
Termín předpokládaného nástupu: únor 2016 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontakt

K přihlášce uchazeč připojí:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • motivační dopis
 • kazuistika dítěte, se kterým uchazeč dlouhodobě pracoval, návrh intervence

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 10.1. 2016

Do předmětu emailu napište "VŘ – speciální pedagog "

Podrobnější informace Vám poskytne PaedDr. Věra Čadilová, ředitelka SPC, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Gymnázium Jana Nerudy hledá asistenta pedagoga
Pátek, 18 Prosinec 2015 13:10

Gymnázium Jana Nerudy hledá vhodného asistenta pedagoga pro studenta s Aspergerovým syndromem, který navštěvuje 4. ročník šestiletého studijního programu. Jedna se o práci na 4-5 hodin denně. Nástup od ledna 2016. 

Celý článek...
 
Střední průmyslová škola dopravní hledá asistenta pedagoga
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015 16:04
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 1 z 5
Share on Myspace